Министарство трговине и туризма РС запошљавало без расписивања јавног конкурса

Министарство трговине и туризма РС је у току 2018. године вршило пријем запослених без расписивања јавног конкурса, што није у складу са чланом 31. и 62. став 2. Закона о државним службеницима.

Elvir Padalović / 16. мај 2019

Ово се наводи у Ревизорском извјештају које је објавила Главна служба за ревизију јавног сектора у РС, а које се тиче проведене ревизије Министарства трговине и туризма.

Ревизија је изразила мишљење са резервом овом Министарству, а једна од "замјерки" тицала се управо запошљавања радника у ово Министарство.

У току године без проведеног јавног конкурса извршен је пријем осам извршилаца на неодређено вријеме, један извршилац запослен на одређено вријеме је примљен на неодређено вријеме, као и пријем два приправника. Даље, путем два интерна огласа за попуну радних мјеста намјештеника у Угоститељском сервису, извршен је пријем запослених на неодређено вријеме који су дотад имали статус на одређено вријеме, што није у складу са чланом 50. став (5) Закона о државним службеницима, којим је дефинисано да радни однос на одређено вријеме не може да прерасте у радни однос на неодређено вријеме.

 

 

31.12.2018. године у Министарству је било 190 запослених, од тога у секретаријату Министарства 79 извршилаца укључујући министра и три
приправника, а у Угоститељском сервису је било 111 извршилаца (сви са статусом намјештеника), од чега су 108 на неодређено и 3 на одређено вријеме.

"У току године без проведеног јавног конкурса извршен је пријем осам извршилаца на неодређено вријеме, један извршилац запослен на одређено вријеме је примљен на неодређено вријеме, као и пријем два приправника, што није у складу са чланом 31.,50. став 5. и 62. став 2. Закона о државним службеницима. Путем два интерна огласа за попуну радних мјеста намјештеника у Угоститељском сервису, 36 извршилаца запослених на одређено вријеме, је примљено на неодређено вријеме, што није у складу са чланом 50. став 5. истог закона, којим је дефинисано да радни однос на одређено вријеме не може да прерасте у радни однос на неодређено вријеме", наводи се у ревизорском извјештају.
 

 


Бука препорука

Економија

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.