Угоститељски сервис није издавао фактуре за храну и пиће институцијама Републике Српске

Угоститељски сервис није у 2018. години издавао фактуре, већ је о количини и вриједности извршених услуга напријед наведеним буджетским корисницима, достављао обрачуне у облику обавјештења названим „раздужења“.

Elvir Padalović / 16. мај 2019

Наводи се то у ревизорском извјештају Министарства трговине и туризма за 2018.годину.

Наиме, Влада Републике Српске је дана 13.07.2017. године донијела Закључак којим се задужује Министарство трговине и туризма да обрачун потрошње по основу пружених услуга врши по посебном цјеновнику хране и пића за Народну скупштину Републике Српске, Службу предсједника Републике Српску, Генерални секретаријат Владе Републике Српске и кабинете министара у Влади Републике Српске. 

"Угоститељски сервис није у 2018. години издавао књиговодствене исправе (фактуре), већ је о количини и вриједности извршених услуга напријед наведеним буджетским корисницима, достављао обрачуне у облику обавјештења названим „раздужења“, што није у складу са чланом 8. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15) као и чланом 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буджетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18)" стоји у извјештају ревизора.

 

 

Како се даље наводи, Министарство односно Угоститељски сервис није исказао приходе обрачунског карактера и потраживања по основу продаје робе и услуга из трансакција унутар исте јединице власти у износу од 786.925 КМ за услуге које Угоститељски сервис пружа буджетским корисницима, што није у складу са параграфима 19. и 28. МРС-ЈС9 Приходи из трансакција размјене и чланом 58. и 71. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буджетске кориснике.

Стога је ревизија препоручила Министру да обезбиједи да се евидентирање услуга које пружа Угоститељски сервис у потпуности врши у у складу са МРС-ЈС 9, Законом о рачуноводству и ревизији те Правилником о рачуноводству, политикала и процјенама за буджетске кориснике.

Када је ријеч о ставки "Примици", Министарство односно Угоститељски сервис је прије рока за састављање финансијских извјештаја примијенило рачуноводствене политике у смислу да се евидентирање услуга у угоститељству, за продату храну и пиће, исказује на приходима обрачунског карактера (приход од реализације роба), а њихову наплату исказује на примицима у складу са чланом 58. Правилника о рачуноводству рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буджетске кориснике. 

"Претходне године Министарство је сву наплату исказивало као приходе од пружања јавних услуга, међутим корекцијом је извршено раздвајање тако да наплаћена продаја хране и пића евидентирана као примици, а само наплаћене услуге ноћења као приходи од пружања услуга. На основу ових промјена извршено је кориговање колоне претходна година у финансијским извјештајима" стоји у извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора у РС.
 

Иначе, Министарству трговине и туризма је изражено мишљење са резервом Главне службе за ревизију јавног сектора.

 

 

 


Бука препорука

Економија

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.