Privredni sud u Banjaluci poništio još četiri odluke Vanredne skupštine akcionara banjalučke Toplane

Okružni privredni sud Banjaluka donio je prvostepenu presudu kojom se poništavaju četiri odluke vanredne skupštine akcionara a.d.,,Toplana,, Banjaluka iz 29.01.2018 godine kao nezakonite, saznaje BUKA

Elvir Padalović / 13. Novembar 2019

Foto: BUKA

Između ostalih radi se o odluci o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa privrednim društvom ,,EKO Toplane’’d.o.o. Banjaluka te o odluci o izboru radnih tijela.

Kako je BUKA ranije objavila, mali akcionari su od samog početka osporavali kako način sazivanja Skupštine tako i zakonitost samog saziva Skupštine

Naime, u Službenom glasniku RS i na sajtu Toplane a.d. Banjaluka objavljena je Odluka o sazivanju Skupštine broj 04-500/2018 od 11.1.2018.godine u kojoj je navedeno  da je Nadzorni odbor Društva održao sjednicu 11.1.2018.godine i donio odluku da se održi vanredna sjednica skupštine akcionara društva te da jedna od tačaka dnevnog reda razmatranje i usvajanje „Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.“

Član 272.  Zakona o privrednim društvima propisuje postupak sazivanja, obavještavanja i rada vanredne skupštine u kojem je navedeno da akcionarsko društvo uz pisani poziv treba da dostavi i opis bilo kog  ugovora ili pravnog posla predloženog za odobrenje.

Okružni privredni sud je u obrazloženju presude između ostalog naveo kako je odluka o sazivanju skupštine u suprotnosti sa pomenutim članom Zakon o privrednim društvima.

Podsjetimo da je isti sud ranije donio odluku kojom se poništava odluka vanredne skupštine akcionara a.d.,,Toplana,, Banjaluka o prenosu akcija manjinskih akcionara na Banjaluku.

Komentarišući sudski spor malih akcionara stare "Toplane", gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je ranije da grad nije zadovoljan prvostepenom presudom kojom se poništava odluka vanredne skupštine akcionara tog preduzeća o prenosu akcija manjinskih akcionara na grad Banjaluku.

Radojičić je rekao da, iako grad nije direktno učestvovao u sudskom postupku, očekuje da će biti podnesena žalba i da će u drugostepenom postupku biti dokazana ispravnost, te da grad neće odutsati od namjere da postane stopostotni vlasnik stare "Toplane""

Podsjetimo da su banjalučki odbornici usvojili odluku za izdavanje garancije Grada za zaduženje „Toplane“ u iznosu od 12,6 miliona KM, kojom je restruktuisan stari kredit. 

 

 

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.