Upućen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu Federacije BiH u vezi Okolinske dozvole za blok 7 TE Tuzla

Njihov zaključak je da udruženje registrovano u Sarajevu nema pravo da ukazuje na propuste, greške i kršenje zakona u okolinskoj dozvoli koju izdaje Federalno ministarstvo okoliša za postrojenje u Tuzlanskom kantonu.

Maja Isović Dobrijević / 08. Novembar 2019

 

Nevladina organizacija Ekotim je nedavno uputila Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu Federacije BiH, povodom odbačene tužbe koja je podnesena protiv Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine u vezi izgradnje bloka 7 Termoelektrane u Tuzli. Kantonalni sud je doveo u pitanje pravo Ekotima na pokretanje sudskog postupka u svojstvu stranke, a što nije u skladu sa odredbama Aarhuske konvencije i Zakona o zaštiti okoliša FBiH, kažu iz Ekotima.

„Nisu nas ni pitali da li imamo članove na području tuzlanskog kantona, nego su se prosto vodili adresom registracije, i eto, njihov zaključak je da udruženje registrovano u Sarajevu nema pravo da ukazuje na propuste, greške i kršenje zakona u okolinskoj dozvoli koju izdaje Federalno ministarstvo okoliša za postrojenje u Tuzlanskom kantonu.“ rekao je Rijad Tikveša iz Ekotima. „Da je Sud ušao u meritum predmeta, ustanovio bi koliko je naša tužba opravdana, odnosno koliko je propusta i grubih kršenja zakona napravljeno u procesu izdavanja okolišne dozvole za blok 7 TE Tuzla.“

Tikveša je rekao da su oni  pokrenuli proces kojim traže preispitivanje presude pred Vrhovnim sudom FBiH.

"Ukoliko se i tu pokaže da je važnije mjesto registracije, od kršenja zakona i ukazivanja na propuste u okolinskoj dozvoli kojim se ugrožava zdravlje stotina hiljada stanovnika tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i susjednih država, biti ćemo prinuđeni zaštitu svojih prava tražiti na višim, međunarodnim instancama", istakao je on.

Nina Kreševljaković, pravni ekspert Aarhus centra u BiH rekla je da je u zakonu o udruženjima i fondacima jasno navedeno  da udruženje registrovano na federalnom nivou ima pravo da radi na teritoriji Federacije BiH.

"Na osnovu zakonskih odredbi udruženje Ekotim jeste zainteresirana stranka u postupku, budući da predstavlja organizaciju za zaštitu okoliša, i kao takva uživa sva prava na pokretanje sudskih postupaka iz oblasti zaštite okoliša Iz ovih razloga, Ekotim će iskoristiti svoja prava pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, posebno uzimajući u obzir činjenicu da će, ukoliko bude izgrađen i pušten u rad, blok 7 direktno ugrožavati okoliš cjelokupnog područja BiH i susjednih država, te kao takav predstavlja vitalno okolišno pitanje koje će imati kontinuiran negativan uticaja na zdravlje svih građana u narednim desetljećima", rekla je Nina.

Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla rekao je da rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu predstavlja još jedan primjer kako se ne implementiraju jasne zakonske odredbe iz oblasti zaštite okoliša.

"Osporiti aktivnu legitimaciju za pokretanje upravnog spora u svojstvu stranke u predmetu izdavanja Okolinske dozvole izdane od strane FBiH ministarstva, udruženju koje je registrovano na nivou FBiH, je u najmanju ruku upitno. Po svemu sudeći, kada su u pitanju „strateški projekti“ primjenjuju se neka posebna pravila", kaže Žiško.

Iako projekat izgradnje novog bloka Termoelektrane Tuzla prate brojne kontroverze, uključujući kršenje pravila definiranih Ugovorom o Energetskoj zajednici, pripremni radovi su počeli.

Denis Žiško rekao je da ga način na koji naši političari predstavljaju ovaj projekat javnosti podsjeća na priču Hansa Christiana Andersena, Carevo novo ruho.

"Mislim da je krajnje vrijeme da konačno priznamo da je car gol. U vrijeme kada se nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obvezala postići klimatski neutralnu Evropu do 2050. godine, BiH političari izgradnjom bloka 7 osuđuju Bosnu i Hercegovinu i njene susjede na još najmanje 5 decenija zagađenja i emisija stakleničkih plinova", kaže Žiško.

MOGUĆE POSLJEDICE

Kada je riječ o potencijalnim posljedicama izgradnje ovog bloka one se odnose na zagađenje u narednih 40-50 godina.

U nedavnom IPCC Izvještaju o 1.5 °C je jasno navedeno da ukoliko želimo da se zadržimo na 1.5 °C i ne doživimo katastrofalne posljedice moramo smanjiti CO2 emisije za oko 45% do 2030. godine, odnosno moramo ići ka potpunoj dekarbonizaciji energetskog sektora do 2050. godine. Radni vijek novoizgrađenog bloka 7 bi bio 40 do 50 godina. Na taj način BiH ne može smanjiti emisiju CO2 do 2050., obzirom da bi termoelektrana, da bi se isplatila, morala raditi do 2070. godine.

Na kraju je važno istaći da je Tuzla jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, a na pitanje da li se statistika u Tuzli može promijeniti, ekolozi se slažu da se to može desiti samo prestankom korištenja fosilnih goriva.  U ovom momentu to možda izgleda nerealno, ali postoje studije i praktični dokazi koji pokazuju da je to moguće, samo moramo prestati koristiti ugalj i druga fosilna goriva za proizvodnju energije.

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.