Akcija pošumljavanja BiH: Milion sadnica za jedan dan

Jedna od najvećih volonterskih akcija sadnje drveća u BiH „Let's do it – milion sadnica za 1 dan“, biće provedena danas u više od 80 opština...

Maja Isović / 24. Oktobar 2013

Nakon uspješno realizovanih akcija čišćenja “Let’s Do It - očistimo zemlju za 1 dan”, Udruženje građana “Ruke” iz Sarajeva i Udruženjem građana „Mozaik prijateljstva“ iz Banjaluke organizuju novu akciju pod nazivom “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”.

Riječ je o velikoj volonterskoj akciji pošumljavanja u Bosni i Hercegovini. Ova akcija je posvećena prvenstveno pošumljavanju šumskog zemljišta, ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima i slično.  Akcija se planira realizovati sinhronizovano u jednom danu i sa početkom u isto vrijeme na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine - četvrtak, 24. oktobar 2013. godine, sa početkom u 10 časova.

Ružica Todorović, volontera Let's do it-a rekla je sa se šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini prostiru na površini od oko 2,709.800 ha, što čini 53% površine države. U državnom vlasništvu (Federacija BiH i Republika Srpska) je oko 2,186.300 ha ili 81odsto, a u privatnom vlasništvu 523.500 ha ili 19 odsto.

“Neobraslo šumsko zemljište zauzima oko 500.100 ha ili 18,5 odsto, od čega je moguće pošumljavati oko 392.300 ha, dok je nepodesno za pošumljavanje oko 163.147 ha. Značajne devastacije šuma, pretežno oko urbanih područja, desile su se u prethodnom ratu. Posljedice rata su i velike minirane površine od preko 100.000 ha, a obzirom na oštećenost, predstavljaju potencijalno žarište za razvoj biljnih bolesti i insekata”, rekla je Todorovićeva za BUKU.

Napominje da su šume jedan od najvažnijih resursa naše zemlje, ali činjenica je da mnogi stanovnici širom BiH nisu svjesni toga i o ovom prirodnom bogatsvu ne vodi se mnogo računa.

“To dokazuje i činjenica da su šume svakodnevno izložene nelegalnim sječama. U šume se već godinama nepropisno odlažu velike količine otpada, šume nisu dovoljno dobro sistemski zaštićene od napada patogena, štetnih insekata, a velike površine šuma su minirane. Takođe, nedovoljno se ulaže u protivpožarnu zaštitu i svake godine imamo požare koji šumskom fondu nanesu višemilionske štete”, objašnjava on.

Podsjetimo da je prva akcija “Let’s Do It - očistimo zemlju za 1 dan” provedena 9. septembra 2012. godine i ostvareni su ovi rezultati: aktivno učešće 37.500 volontera, učestvovalo je 105 opština i očišćeno je 5.500 000 kilograma otpada. Druga akcija održana je 18. maja tekuće godine, a aktivno je učestvovalo 47.970 volontera, učestvovalo je 107 opština, a očišćeno 5.000.000 kg otpada.

Organizatori akcije su rekli da impresivni rezultati prethodnih akcija čišćenja i veliki entuzijazam volontera obavezuju ih da organizuju više od jedne akcije tokom godine.

“Ideja za akciju ‘Let's Do It – milion sadnica za 1 dan’ je proizašla iz saznanja da se u Bosni i Hercegovini ne vodi dovoljno računa o šumama koje su jedno od najvećih prirodnih bogatstava naše zemlje. Šume nisu dovoljno dobro sistemski zaštićene od napada patogena i štetnih insekata, velike površine šuma su minirane (više od 100.000 ha)”, objasnili su organizatori ove akcije.

 EDUKACIJA JAVNOSTI O ŽAŠTITI ŠUMA

Iz Let's Do It-a napominju da se nedovoljno ulaže u potivpožarnu zaštitu i svake godine imamo požare koji šumskom fondu nanesu višemilionske štete.

Ciljevi ove akcije su zasađivanje 1.000.000 sadnica drveća, učešće najmanje 20.000 volontera, podizanje svijesti i edukcija javnost o zaštiti životne sredine kao i važnosti šumskih ekosistema putem mnogobrojnih projektnih aktivnosti koje su usmjerene ka educiranju građana kroz ekološko-edukativne programe, medijske kampanje, okrugle stolove, promocije i druge aktivnosti.

“Akcija će biti realizovana u saradnji sa preduzećima koja gazduju šumama, resornim ministarstvima, partnerima i sponzorima prethodnih akcija, našim lokalnim timovima i naravno sa volonterima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Pozivaju sve zainteresovane da sa njima zasade milion sadnica drveća za jedan dan”, ističu organizatori.

Važno je istaći da veliki kompleksi šuma u BiH, zbog zaraze se suši, a stanje na terenu je tako da se, prema riječima stručnjaka, može proglasiti stanje elementarne nepogode.  Oko 10.000 kubika drvne mase nastradalo je ove godine samo zbog pojave štetnog insekta -  potkornjaka, a zbog nebrige države, Bosna i Hercegovina svake godine ostaje bez najvažnijeg prirodnog resursa.

Podsjetimo da je i prema rezultatima istraživanja koje je provela Svjetska banka za 2012. godinu u oblasti šumskih resursa, Bosna i Hercegovina je šumom najbogatija od svih zemalja regiona jugoistočne Evrope. Prema istraživanju Svjetske banke, poslije BiH slijede Crna Gora u kojoj je 40,4 posto teritorija prekriveno šumama, Makedonija sa 39,6 i Hrvatska gdje je 34,3 posto zemlje pod šumama.

 

 

 

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.