ANDERS HAGELBERG, AMBASADOR ŠVEDSKE U BiH: Vjerujem u ovu zemlju, ali ona mora birati svoj put naprijed, a po mom mišljenju to treba da bude evropski put

"Bosanci i Hercegovci koji žive u Švedskoj su, prema istraživanjima, najuspješnija od svih zajednica u Švedskoj. To znači da je kapacitet ovih ljudi veliki. Kad god im se pruži prilika, oni uspijevaju da postignu mnogo", kazao je ambasador Hagelberg.

BUKA portal / 11. Juli 2019

Već više od dvije decenije, Kraljevina Švedska, kao treći najveći donator Bosni i Hercegovini, velikodušno pomaže obnovu i razvoj naše zemlje. Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg iskreno je i predano pružao podršku našoj zemlji u oblastima koje su prepoznate kao prioritetne. Jedan od najvećih prioriteta svakako je zaštita životne sredine, gdje se ambasador Hagelberg zalagao za rješavanje gorućih ekoloških problema u BiH i podizanje ekološke svijesti u našem društvu. Na kraju njegovog mandata, za portal Buka razgovaramo o vremenu koje je proveo u BiH i utiscima koje nosi iz naše zemlje. 

 

BUKA: Vaša Ekselencijo, Švedska je jedan od najvećih donatora u BiH, mnogo ste učinili za našu zemlju tokom godina. Šta je bio fokus saradnje i pomoći tokom vašeg mandata?

HAGELBERG: Za mene je to bio samo nastavak onog što su Vlada Švedske, ambasada i moji prethodnici radili još od sredine 90-ih. Na početku smo podržali obnovu zemlje, a danas jačamo njen razvoj u mnogim aspektima. Imamo obiman program razvojne saradnje i Švedska je treći najveći donator u BiH. Naš budžet za ovu godinu iznosi oko 19 miliona evra. U suštini, pružamo  političku podršku procesu EU integracije Bosne i Hercegovine, a najviše djelujemo u oblastima zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i vladavine prava. 

BUKA: Na šta ste posebno ponosni, a što ste postigli tokom vremena koje ste proveli u BiH?

HAGELBERG: U protekle tri godine, nastavili smo sa poslovima koje smo ranije počeli, ali smo uspjeli više doprijeti do građana ove zemlje. Pojačali smo svoje ambicije kada je u pitanju komunikacija, ne samo sa političkom elitom, već i direktno sa građanima ove zemlje. Drago mi je vidjeti da smo uspjeli da dopremo do šire javnosti putem radija, televizije, novina i časopisa, a najviše u oblastima rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.   

BUKA: Kada govorimo o zaštiti životne sredine, Vi lično ste se mnogo zalagali na podizanju ekološke svijesti u zemlji? Koje poruke biste željeli da još jednom naglasimo u ovom intervjuu?

HAGELBERG: Zaštita životne sredine i klimatske promjene prioriteti su Vlade Švedske, ali i pored toga, nešto moram priznati. Bio sam zaista šokiran kada sam stigao ovdje  i vidio u kakvom je stanju okoliš – primijetio sam zagađenost zraka, ali i druge ekološke probleme. Ja moram reči da je Švedska, odnosno Švedska međunarodna razvojna agencija, u okviru programa razvojne saradnje izdvojila 10 miliona evra za projekte energetske efikasnosti u BiH.  Direktno radimo i na smanjenju zagađenosti vazduha i to na način da Bosni i Hercegovini pomažu stručnjaci iz Švedske.
Kada je okoliš u pitanju, između ostalih sarađujemo i sa Kantonom Sarajevo i jako sam sretan što vidim da je premijer veoma odlučan i posvećen. Jučer smo održali sastanak i u procesu smo u kojem pomažemo jačanje kapaciteta Kantona. Mislim da je to pravi put, ali situacija je urgentna, jer ljudi trpe. Ovakvo stanje okoliša predstavlja veliki problem za zdravlje. Ljudi umiru zbog zagađenosti.
Zbog svega toga građanima nije omogućen pristojan život, tako da se nešto mora promijeniti. Vidio sam pomake u protekle 3 godine kada je u pitanju podizanje svijesti. Mi smo veoma aktivni u oblasti komunikacija, politike i radimo na podizanju svijesti građana, ali i na pomoći  Bosni i Hercegovini na njenom putu ka EU integraciji.  

BUKA: Znamo da je Švedska šampion rodne ravnopravnosti. Koje vrijednosti promovišete kada je u pitanju položaj žena u našem društvu?

HAGELBERG: Drago mi je da smo uspjeli doprijeti do šire javnosti kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Kroz medije, izložbe i razne druge aktivnosti uspjeli smo direktno komunicirati sa građanima. Rodna ravnopravnost je za mene  takođe pitanje održivosti društva, pitanje jednakosti, ljudskih prava, ali i ekonomske efikasnosti. Možemo reći da nejednaka struktura znači da resursi nisu dobro iskorišteni. Uvjeren sam da bi veća rodna ravnopravnost donijela boljitak ovom društvu. Uticala bi na  jednakost na tržištu rada, uključujući ravnopravnije učešće u procesu donošenja političkih odluka, jer zaista ne razumijem zašto je toliko žena isključeno iz  prava da utiču na svoju budućnost, budućnost društva i svojih porodica. 

BUKA: Podržavate i rad medija u našoj zemlji, kakva je Vaša ocjena stanja u medijima i zašto ste se angažovali u toj oblasti?

HAGELBERG: Razgovaramo o mnogim izazovima sa kojima se suočava ova zemlja, Švedska je tu da vas podrži jer mi zaista vjerujemo u razvoj u tom pravcu. Kada je u pitanju stanje medija, zaista sam zabrinut situacijom u oba entiteta, ali jos više u Republici Srpskoj, gdje mogu vidjeti da je situacija u medijima problematičnija. Međutim, i u Federaciji se situacija mora mijenjati. Šta je, u stvari, sloboda medija? Sloboda medija je  u uskoj vezi sa mogućnošću  postojanja demokratskog društva, a demokratsko društvo je vrijednost za koju se zaista nadam da se više ne moramo boriti. To je puno pravo svakog građanina, te pravo svakog pojedinca da iskaže svoje mišljenje. Tu se radi o stvaranju društva u kojem je moguće suprotstaviti različita mišljenja, radi se o postojanju društva gdje su mediji u mogućnosti da prate politička dešavanja, uključujući i ponašanje političara. Radi se o stvaranju društvu gdje se različita mišljenja uvažavaju. Za mene su sve te vrijednosti, svi ti aspekti, glavni temelji održivog i zdravog društvu. Zaista mislim da se ovo ne dešava samo u BiH, nego se radi  o globalnom trendu, gdje određeni interesi stoje iza medija, i jako sam zabrinut zbog te situacije, jer otežava život u skladu sa demokratskim normama. 

BUKA: Koji su najjači utisci koje ćete ponijeti sa sobom iz BiH?

HAGELBERG: Za mene su to uglavnom ljudi. Bosanci i Hercegovci koji žive u Švedskoj su, prema istraživanjima, najuspješnija od svih zajednica u Švedskoj. To znači da je kapacitet ovih ljudi veliki. Kad god im se pruži prilika, oni uspijevaju da postignu mnogo. 
Drugi utisak se tiče prirode. Malo sam razočaran okolišnom situacijom u selima i gradovima, koja nije uvijek dobra, ali kada odete u prirodu, visoko u planine, ona je izvanredna. To ukazuje na buduće mogućnosti, turistički potencijal, ali i druge oblasti u ekonomiji, razvoj IKT sektora, šumarstva, industrije, proizvodnje... Vjerujem u ovu zemlju, ali ona mora birati svoj put naprijed. Po mom mišljenju, EU integracija je ključ rješenja.
 

Razgovarala Milica Plavšić


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.