\n"},"publicationId":{"type":"pulsembed","pulsembed":{"client":"7ace4ef4-6a09-480f-b393-74c3a139a072","id":"uHDObcFMuG"}},"platform":{"code":"pulsembed"}}" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; border: none; outline: none; list-style-type: none; text-align: center; display: block;">

Renovirana garaža konačno dobija konkurenciju na Obilićevom vencu. Možda je ovaj tunel samo jedan trajni projekat namenjen teleportovanju u neku bolju budućnost, jer smo sve više ubeđeni da sve ovo sanjamo.