Da odmor ne postane noćna mora: Evo u kojim zemljama imate pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu

U toku je sezona godišnjih odmora, kada građani kreću na put u druge zemlje. Većina ih još uvijek ne koristi osiguranje koje pokriva troškove hitne ljekarske intervencije, tako da se nerjetko dešava da odmor postane prilično skupa avantura zbog iznenadne povrede ili obične prehlade.

Tatjana Čalić / 14. Juni 2016

Suada Kovačević, šef Službe za ino-službe i liječenje u inostranstvu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiHkaže da je BiH zaključila niz međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju gdje je regulisano i pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu. Na taj način je našim građanima omogućeno da s određenom potvrdom koriste neophodnu zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u drugoj državi ugovornici.

"Ono što osiguranici prije odlaska na odmor moraju učiniti jeste da u podružnicama Fonda, odnosno Zavoda za zdravstveno osiguranje, podignuti obrazac na temelju kojeg ostvaruju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu zemljama potpisnicama ugovora. Sa tim obrascem odnosno potvrdom naši građani se trebaju javiti tamošnjem nositlju zdravstvenog osiguranja koji će im potom izdati dokument koji pokriva troškove svih hitnih i neophodnih liječničkih intervencija", pojašnjava Kovačević.

Također dodaje da ako je osiguranik sam platio liječenje, po povratku u  BiH može podnijeti zahtjev za refundaciju troškova liječenja. Pored sporazuma sa zemljama ex Jugoslavije isti su sklopljeni sa Mađarskom, Turskom, Njemačkom, Austrijom, Holandijom, Francuskom, Švedskom, Italijom, Belgijom, Luksemburgom, Poljskom, Češkom, Slovačkom i Velikom Britanijom.

Pored besplatne zdravstvene zaštite o trošku entitetsklih fondova zdravstvenog osiguranja  i ponuda osiguravajućih kuća  je više nego zadovoljavajuća kada je u pitanju putno zdravstveno osiguranje.

U Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske kažu da pokriće polisom osiguranja zavisi od izabranog paketa osiguravajuće kuće, ali da se naši građani najčešće odlučuju za tzv. police varijante dva u koju su uključene sve zemlje izuzev Japana, Amerike i Kanade.

Što se tiče iznosa koji se plaća za ovu vrstu polise ona se za pojedinca najčešće kreće oko jedne konvertibilne marke po danu, s tim što se ograničava na maksimalno 90 dana u toku godine.

Osiguranje pokriva ambulantno liječenje, nabavku neophodnih lijekova i medicinskog materijala, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove, bolničko liječenje, prevoz u zemlju, stomatološke intervencije, kao i druge troškove vezane za iznenadnu bolest ili povredu.

Standardna polisa odnosi se na osiguranu sumu od 30.000 eura što znači da će osiguravač isplatiti troškove liječenja do tog iznosa za smještaj i boravak u bolničkim ustanovama, te eventualni prevoz osiguranika u BiH.


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.