DEMOGRAFSKA SMRT JUGOSLAVIJE: Na prostoru bivše SFRJ živi dva miliona ljudi manje nego '91, Srba je za milion manje, a Bošnjaka 200 hiljada!

Od zemalja nastalih rapadom bivše SFRJ samo Slovenija (4%) Makedonija (1%) i Crna Gora (1%) imaju više stanovnika nego 1991. godine

SB / 13. Februar 2017

 U bivšoj SFRJ je u 1991. godini u kojoj je počeo njen raspad živjelo 23,6 miliona stanovnika. Dvadeset godina kasnije, 2011., u novoformiranim državama živi 21, 6 miliona, dakle dva miliona, odnosno 8 posto stanovnika manje

 

U najvećem demografskom minusu je Bosna i Hercegovina koja je u dvadeset godina (prije svega zbog posljedica agresije na nju, zločina počinjenih tokom njenog četvorogodišnjeg trajanja i "humanog preseljanja") ostala bez 850 hiljada stanovnika, ili dvadeset posto predratnog broja.

 

Pola miliona stanovnika, ili deset posto, izgubila je Hrvatska, od čega čak 400 hiljada otpada na Srbe iz te države.

 

Najveći demografski pad od svih naroda u bivšoj Jugoslaviji doživjeli su Srbi: njih je u SFRJ živjelo 8,5 miliona, a dvadeset godina kasnije živjelo ih je u ex-republikama (plus Kosovo) milion manje - 7,5 miliona.

 

Iako je, prema nekim procjenama, tokom ratova u Hrvatskoj i u BiH u Srbiju doselilo pola miliona Srba, broj Srba koji žive u matici, Srbiji manji je za 260 hiljada.

 

Ozbiljan demografski gubitak doživjeli su i Bošnjaci, kojih je u bivšoj SFRJ živjelo 2,3 miliona a dvadeset godina kasnije bilo ih je 2,1 milion, odnosno 9 posto manje. Hrvata je manje za 3% (140 hiljada), a Makedonaca 4% (61 hiljada).

 

Sa raspadom SFRJ "nestali" su Jugosloveni, kojih je 1991.godine bilo 750 hiljada, a dvadeset godina kasnije, u svim postjugoslovenskim državama tek 20-ak hiljada.

 

Od zemalja nastalih rapadom bivše SFRJ samo Slovenija (4%) Makedonija (1%) i Crna Gora (1%) imaju više stanovnika nego 1991. godine.

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.