Digitalni udžbenik za srpski jezik u RS sa nejasnim zvukom i lošom artikulacijom. Prepun pravopisnih grešaka

Društvo učitelja Republike Srpske ističe da je kvalitet važniji od kvaliteta. Ovo što se odvija ispred nas suprotno je od toga.

Maja Isović Dobrijević / 27. Oktobar 2020

 

Izjašnjavanjem Upravnog odbora Društva učitelja Republike Srpske obratilo se se Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske otvorenim pismom.

"Na našem sastanku smo razgovarali o budućoj saradnji i očekivali smo da ćete nas konsultovati za određena pitanja koja se direktno tiču učitelja, a ova novonastala situacija svakako to i jeste. Međutim, to se nije dogodilo i osjećamo obavezu i odgovornost da vam se obratimo. Nemamo namjeru da dovodimo u pitanje odluku Republičkog štaba za vanredne situacije o obustavljanju nastavnog procesa u školama. Škole ne čine samo učenici, već i prosvjetni radnici koji su postali izloženi, mnogo ih je na bolovanju, a to povlači i ekonomska pitanja, kao i pitanje ljudskih resursa...", stoji u pismu.

Između ostalog u ovom pismo stoji da ovo Društvo smatra da ne treba zadovoljiti formu, da je kvalitet važniji od kvaliteta i ovo što se odvija ispred nas suprotno je od toga.

"Vidimo da je u Informaciji jasno navedeno da se želi brzo izvršiti obuka svih nastavnika za rad sa Office 365 i svim alatima koje on nudi. Da ne izvodimo pretpostavke koliko će ih poslije obuke zaista biti osposobljeno za takav rad, nameće nam se pitanje šta ćemo sa učenicima? Ko će njih da obuči? Djeca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta su informatički nepismena", stoji u ovom pismu.

Dalje se ističe da se u Informaciji koju je Ministarstvo dostavilo školama navodi da "direktori u saradnji sa nastavnicima i nastavnicima informatike dužni su da realizuju snimanje časova u školama... potrebno je snimiti ekran računara (prezentacija, dokument i slično) i govor/predavanje nastavnika".

Iz Društva učitelja pitaju se koliko je vremena potrebno za pripremu svih tih prezentacija, materijala i snimanja?

"Nije problem samo 'u internetu', da li su memorijski kapaciteti uređaja koji učenici koriste dovoljni da im možemo poslati sve te snimke i materijale... Sigurno da postoji veliki broj učenika koji nemaju svoje uređaje, čiji će roditelji biti na poslu u vremenu predviđenom za realizaciju nastave, kako će oni u datom trenutku da prate nastavu?", pitaju se iz ovog Društva.

Osim toga, dodaju, ministarstvo kaže da nastavnici treba da koriste digitalne udžbenike.

"Da li to znači da ste odobrili te udžbenike? Jeste li pregledali sadržaj udžbenika za treći razred za srpski jezik, poslušali naratore? Nejasna zvuk, loša artikulacija i dikcija su izraženi. Formulacija zadatka nije metodički korektna. Prepun je pravopisnih grešaka: ' podijela na slogove', 'riječnik', 'taj biciklo' i slično. Sve je to rezultat brzine", ističe se u dopisu.

Na kraju dodaju da nema potrebe za žurbom.

"Zašto ne bismo prvo pripremili materijale i stvorili sve uslove, i onda implementirali nastavu u učionicama ili na daljinu", stoji u ovom otvorenom pismu Društva učitelja RS.

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.