Euro 4 standard srezao uvoz polovnih vozila u BiH

U auto salonu Kramar kažu da je u poslljednjih pola godine prodaja polovnih vozila pala za oko 30 posto, a samim tim je za toliko smanjen i uvoz polovnih vozila. Razlog je kažu jednostavan. Ljudi obično kupuju jeftinije automobile, koji su stariji od 10 godina, a oni se u BiH više ne mogu uvoziti.

Tatjana Čalić / 01. Juni 2016

Sa 5.405 polovnih vozila, koliko ih je u BiH uvezeno u aprilu prošle godine, uvoz je srezan na 4.490 polovnjaka u prošlom mjesecu ove godine. To predstavlja znatan pad, a razlog leži u činjenici što je 1. aprila, na snagu stupila odluka po kojoj se u našu zemlju mogu uvesti samo automobili koji ispunjavaju Euro 4 standard,  odnosno koji  se u EU proizvode od 2006. godine.  Trgovci vjeruju da se ovaj  trend slabije prodaje polovnih vozila s razlogom može pripisati ovoj praksi.

U auto salonu Kramar kažu da je u poslljednjih pola godine prodaja polovnih vozila pala za oko 30 posto, a samim tim je za toliko smanjen i uvoz polovnih vozila. Razlog je kažu jednostavan. Ljudi obično kupuju jeftinije automobile, koji su stariji od 10 godina, a oni se u BiH više ne mogu uvoziti.

U Ministarstvu saobraćaja i veza BiH kažu da je donošenje jedne ovakve odluke bilo neophodno kao i da je iz tehničkih razloga njeno stupanje na snagu u više navrata bilo prolongirano.

 ‘’Zaključili smo da je neophodno preduzeti sve raspoložive aktivnosti kako bi se povećao broj ekološki prihvatljivijih vozila na bh. cestama, odnosno smanjio broj zagađivača sa tendencijom njihovog povlačenja iz upotrebe’’, pojasnio  je Zoran Andrić pomoćnik ministra komunikacija i prometa BiH.

Podsjetimo euro 4 standard je u zemljama Europske unije na snagu stupio 2005. godine, ali je tada bio obavezujući samo za homologaciju novih tipova automobila.

Za sve postojeće tipove vozila, ovaj standard postao je obavezujući tek od 1. januara 2006. godine.

Stoga, ako prilikom kupovine želite biti sigurni da vozilo ispunjava euro 4 standard, tražite ono koje je prvi put registrirano u EU  nakon 1. januara 2006. godine.

Prema Andrićevim riječima unaprijeđen je sistem tehničkih pregleda i registracije vozila, putem izmjena i dopuna Zakona o osnovima bezbjednosti  saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju veće bezbjednosti na bh putevima.

Predložena je Odluka vezano za provjeru tehničkih karakteristika novih dijelova koja se stavljaju na tržište u BiH.

To će, smatraju nadležni, zaustaviti uvoz dijelova sumnjivog kvaliteta iz azijskih zemalja koji nerijetko ne ispunjavaju ni minimalne kriterijume.

U 2015. godini u Bosni i Hercegovini je ukupno registrovano 952.595 cestovnih motornih vozila. Od ukupnog broja registrovanih vozila u 2015. godini najveći procenat zauzimaju putnička motorna vozila i to: putnička vozila 828.729 (87 posto), mopedi i motocikli 10.768 (1,13 posto), autobusi 4.196 (0,44 posto), teretna vozila 78.041 (8,19 posto), priključna vozila 25.540 (2,68 posto), traktori 4.317 (0,45 posto) i radne mašine 1004 (0,11 posto).


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.