Evolucija pisaće mašine u slikama

Danas sve svi služe kompjuterima, pa su pisaće mašine odavno otišle u zaborav. Ali prisjetimo se nekih važnih modela pisaćih mašina koji su bili revolucionalni u svoje vrijeme.

BUKA/Foto galerija / 01. Juni 2013

Prva komercijalna pisaća mašina: The Hansen Writting Ball

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

John Pratt's Pterotype, 1867

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

Prva komercijalno uspješna pisaća mašina: the Sholes and Glidden (poznata kao Remington broj 1)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Sholes & Glidden Typewriter (Remington 1), 1876

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in PicturesExpand


Remington No. 2,  187.

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Hall Type Writer (1881)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Caligraph 2 (1882)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Hammond 1 (1884)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The first daisy wheel typewriter: Victor (1890)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Blickensderfer 5 or the Dactyle Typewriter (1893)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Oliver 5 (1894-1928)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 

The Ford Typewriter (1895)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 Saturn (1899)

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

Salter 6 (1900-1907)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Prva komercijalna električna pisaća mašina (1902.)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Corona (1920.)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Remington Portalbe 1 (1920-1925)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 IBMelektrična pisaća mašina: Prva uspješna mašina u SAD-u (1935.)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 

IBM Selectric typewriters (1961-1984)

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Canon Typestar 110 (kasne osamdesete)

 

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

Brother WP-1

The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures

 

 

 

 


Buka preporuka

Tema

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.