Filipović-Hadžiabdić: Većina medija u BiH nema programe o zaštiti prava žena

U skoro svim važnijim medijima u Bosni i Hercegovini žene su zastupljene kao novinarke, reporterke, urednice i programske direktorice.

BUKA portal / 07. Mart 2019

 

To su podaci sa kojima raspolaže Agencija za ravnopravnost spolova BiH, kazala je Feni direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić, u intervjuu pred 8. mart, Međunarodni dan žena.

Prema njenim riječima, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH inicirala je usklađivanje Zakona o RTV servisu, Zakona o RTV sistemu i Zakona o komunikacijama sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Filipović-Hadžiabdić je naglasila kako je "cilj izmjena i dopuna uvođenje jednake zastupljenosti spolova u rukovodnim strukturama radio i televizijskog sistema BiH, ravnopravnost pri zapošljavanju, ravnopravno zastupanje interesa oba spola u programskim sadržajima, kao i programske zabrane uvredljivog, stereotipnoga i ponižavajućeg predstavljanja žena i muškaraca na osnovu spola".

- Kodeksom o emitovanju radio i TV programa, koji je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH, u članu 4. - Govor mržnje, između ostalog, stoji da se u programima RTV stanica neće emitovati programski sadržaji koji sadrže ili podstiču na diskriminaciju i/ili nasilje po osnovu pripadnosti etničkoj grupi, spola/roda, spolne i seksualne orijentacije, odnosno koji podstiču na uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje - kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Dodala je da je "Agencija u cilju promovisanja ravnopravnosti spolova u medijima organizirala obuke na kojima je oko 50 novinara i novinarki upoznato sa osnovima koncepta ravnopravnosti spolova, pravnom regulativom i načinom izvještavanja o slučajevima nasilja u porodici".

- S obzirom da su u proteklom periodu provedene obuke za medije i provedene druge zajedničke aktivnosti na temu standarda ravnopravnosti spolova, zapaža se pozitivan pomak u poštovanju ovih standarda u medijima, upotrebi gender osjetljivog jezika, davanju na značaju temama koje se odnose na nasilje u porodici i nasilje prema ženama - istakala je Filipović-Hadžiabdić.

Međutim, kako je kazala, većina privatnih i javnih medija u BiH nema uređivačke politike koje bi podržavale pripremu i emitovanje programa koji uključuju pitanja zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

- U tom smislu, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je donijela je Preporuku u vezi rodnih stereotipa i seksističkih stavova i jezika u medijima BiH koju je dostavila medijima sa zahtjevom da se pridržavaju u daljem radu - kazala je Filipović-Hadžiabdić.


Buka preporuka

Ženska prava

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.