Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske nabavke sprovodio mimo zakona

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske nije objavljivao osnovne elemente zaključenih ugovora a usluge hotelskog smještaja i ugostiteljskih usluga nisu ni planirane planom nabavki niti su provedene procedure prema Zakonu o javnim nabavkama.

Elvir Padalović / 07. Juni 2021

Foto: BUKA


Kako je navedeno u revizorskom izvještaju, planom javnih nabavki za 2020. godinu, izmjenama i dopunama plana kao i donošenjem posebnih odluka planirane su nabavke Generalnog sekretarijata ukupne vrijednosti 8.645.999 KM (bez PDV-a). 

U Planu javnih nabavki za 2020. godinu uključeni su iznosi okvirnih sporazuma koji su zaključeni u prethodnim godinama ukupne procijenjene vrijednosti 5.377.000 KM. 

"Navedeno nije u skladu sa članom 15. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 38/14) kojim je propisano da prilikom određivanja procijenjene vrijednosti okvirnog sporazuma ugovorni organ će uzeti u obzir maksimalnu procijenjenu vrijednost svih predviđenih ugovora za cijeli period trajanja okvirnog sporazuma. Prema izvještaju o realizaciji provedeno je 49 postupaka javnih nabavki vrijednosti 3.140.476 KM bez PDV-a." navode revizori.
 
Nabavke su provedene putem otvorenog postupka (2.482.573 KM), konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda (531.445 KM) i direktnog sporazuma (126.458 KM).

Revizija je češljala 12 provedenih postupaka javnih nabavki vrijednosti 1.589.061 КМ (51% u odnosu na na ukupnu vrijednost provedenih nabavki) i to otvorenim postupkom (1.435.702 KM), konkurentskim zahtjevom (132.599 KM) i direktnim sporazumom (20.759 KM).

"Ugovorni organ na svoj veb stranici nije vršio objavljivanje osnovnih elementa zaključenih ugovora prema članu 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakona) i prema Uputstvu o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15)." stoji u mišljenju Revizora.

"Usluge iz Aneksa II dio B Zakona (hotelskog smještaja i ugostiteljskih usluga) nisu planirane godišnjim planom nabavki niti su za njih provedene procedure u smislu člana 8. i 17. stav (1) Zakona kao i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, koji propisuju proceduru provođenja postupka i dodjele ugovora za usluge iz Aneksa II dio B Zakona („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16)" dodaje se u izvještaju Revizora.

Revizori su preporučili generalnom sekretaru da obezbijedi da se nabavke hotelskog smještaja i ugostiteljskih usluga planiraju i provode u skladu sa članom 8. i 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama kao i da se objavljuju osnovni elementi ugovora i realizacija ugovora/okvirnih sporazuma shodno članu 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i Uputstvu o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora.


Ipak Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske Glavna služba za reviziju javnog sektora je dodjelila pozitivno mišljenje.

 


 

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.