Gornji tok rijeke Sane bogat je prirodnim vrijednostima

Gornji tok rijeke Sane bogat je prirodnim vrijednostima zbog čega je potrebna njegova zaštita, zaključeno je na okruglom stolu, koji je u Banjaluci organizovala Koalicija za zaštitu Sane.

BUKA/M.I. / 23. Oktobar 2014

Koordinator Koalicije za zaštitu Sane Goran Krivić naveo je u uvodnoj riječi da je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, a na prethodni zahtjev Koalicije, uputilo dopis Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS za izradu stručnog mišljenja za prethodnu zaštitu izvorišta i gornjeg toka Sane, koji je u Prostornom planu RS do 2015. godine predviđen da bude proglašen parkom prirode.

Prema riječima predstavnika Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Dragana Kovačevića izrada stručnog mišljenje je pri kraju, pa se ubrzo očekuje proglašenje prethodne zaštite.

Predsjednica Centra za životnu sredinu Nataša Crnković ocijenila je da mala hidroelektrana „Medna“, čija gradnja je planirana u neposrednoj blizini izvora Sane, dovodi do velike štete po rijeku kako u gornjem toku tako i u čitavom njenom slivu.

Voditelj prijedoske kancelarije Ekološke koalicije unskog sliva Dragan Zrnić istakao je da niko od nadležnih ne obraća pažnju na ukupni uticaj planiranih hidroelektrana na Sani. „Izgradnja svih planiranih hidrocentrala sigurno bi veoma loše uticala na samu rijeku, pogotovo u njenom donjem toku“, ocijenio je Zrnić.

„Sana ima potencijal za turizam, rekreaciju i sport što su pokazali dosadašnji izleti koje je Koalicija organizovala i na kojim je svake godine sve više učesnika“, rekao je predsjednik  Udruženja gljivara i ljubitelja prirode Mrkonjić Grad Borislav Marić.

Okrugli sto u Banjaluci održan je u okviru projekta „Rijeka Sana – park prirode“, koji finansijski podržavaju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH i projekat ETNAR.

Da podsjetimo, investitor “LSB Elektrane” iz Banjaluke, pokušao je da izgradi malu hidroelektranu (MHE) “Medna” na samim izvorima rijeke Sane. Izgradnju je započeo, uprkos činjenici da je Prostornim planom Republike Srpske gornji tok rijeke Sane predviđen kao park prirode, a izvori Sane da budu pod strogim režimom zaštite, zbog prirodnih i ambijentalnih vrijednosti.

Vlada RS je usvojila Uredbu o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, kojom je rijeka Sana svrstana u prvu kategoriju. Samo tri rijeke u RS su u ovoj kategoriji.

Važno je napomenuti da od samog početka MHE lokalno stanovništvo se žestoko usprotivilo izgradnji hidroelektrane na javnoj raspravi o procjeni uticaja MHE na životnu sredinu, opštine Ribnik i Mrkonjić Grad, na čijim teritorijama se nalaze izvori rijeke Sane, su donijele odluke u kojima se protive izgradnji MHE, a Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS je u dva navrata dao negativno mišljenje o planovima za izgradnju MHE, jer su to područje već predložili za Regionalni park prirode, gdje bi gornji tok rijeke Sane imao status ‘strogi režim zaštite’.

 

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.