GRANICA BIH JE MEĐU NAJSTARIJIM U EVROPI: Linija razgraničenja sa Hrvatskom uspostavljena u 17. vijeku, a sa Srbijom...

Naše komšije granične su linije povlačile puno kasnije tokom istorije. Srbija je neke granice crtala tek 150 odnosno 200 godina kasnije.

Večernji.ba / 14. Februar 2018

Granice BiH s Hrvatskom među najstarijima su u Evropi. Kako navodi portal moverdb.com, linija razgraničenja BiH i Hrvatske definirana je još 1683. i 1699. godine. Granice sa Srbijom utvrđene su tek 1913. godine.

Naše komšije granične su linije povlačile puno kasnije tokom historije. Srbija je neke granice crtala tek 150 odnosno 200 godina kasnije. Prema istraživanjima portala moverdb.com, bilo je iznimno teško jer je nedostajalo puno informacija.

Ipak, ustvrdili su, primjerice, kako je u prošlom stoljeću iscrtano više od 50 posto svjetskih granica. Tačan podatak je - 52,2 posto. U XIX. stoljeću iscrtano je 37,1 posto granica svijeta. Gledano po kontinentima, Evropa je dio svijeta s najranjivijim granicama.

 

U objema Amerikama, Južnoj i Sjevernoj, granice su povlačene tokom XIX. i XX. stoljeća. Iznimka je linija postavljena između američke savezne države New York i kanadskog teritorija na kojem se govori francuski - Québeca. Ona je definirana u razdoblju od 1763. do 1783.

 

 I na nekoliko mjesta u Južnoj Americi granice su iscrtane pred kraj XVIII. stoljeća, mahom u područjima koja su razdvajala španske od portugalskih kolonija. Jedina granica starija od 200 godina je ona koja dijeli Iran od Turske i Iraka. Povučena je 1639. Sve ostale granice povučene su, mahom, u XX. stoljeću

Kina i (Sjeverna) Koreja već se šest stoljeća spore o dolini koja leži između rijeka Yalu i Tumen. Granica je definirana u 15. stoljeću, ali to sporno područje nikad nije riješeno. Ipak, baš granica između Kine i (Sjeverne) Koreje najstarija je u Aziji.

Većina ostalih azijskih granica definirana je tokom 19. i 20. stoljeća. Zanimljivo je da je španska granica s Andorom te Portugalom među najstarijima na svijetu. Definirane su 1278. odnosno 1297. godine.

Španija je granicu s Francuskom povukla tek nekih gotovo 400 godina kasnije. Sporazum feudalaca Andore, Španije i Francuske od 8. septembra 1278. godine smatra se najstarijim potpisanim dokumentom o granicama na svijetu. Granična linija duga je tek 120 km. Na svijetu postoji 2202 km neriješenih graničnih linija. To je 0,8 posto svih granica svijeta.

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.