Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH dobila punu podršku zastupnika u Evropskom parlamentu

Izvještaj je naišao na pozitivne kritike i do sada su ga u Evropskom parlamentu podržali zastupnici: Tanja Fajon, Davor Skrlec, Ruža Tomašić i Terry Reintke, koji su ujedno izrazili želju da i dalje budu obavještavani o radu Inicijative.

BUKA/M.I. / 22. Septembar 2014

Početkom septembra ove godine, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH dostavila je parlamentarnoj delegaciji za BiH i Kosovo, te klubu zastupnika Zelenih u Evropskom parlamentu, Alternativni izvještaj o napretku BiH, koji su članice Inicijative izradile i prezentirale u mjesecu julu 2014. godine.

Izvještaj je naišao na pozitivne kritike i do sada su ga u Evropskom parlamentu podržali zastupnici: Tanja Fajon, Davor Skrlec, Ruža Tomašić i Terry Reintke, koji su ujedno izrazili želju da i dalje budu obavještavani o radu Inicijative.

Nakon predstavljanja prijedloga za novi sastav Evropske komisije, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je uputila otvoreni upit zastupnicima u delegaciji za BiH i Kosovo i klubu zastupnika_ca Zelenih u Evropskom parlamentu.

Naime, Inicijativa izražava zabrinutost zbog promjene naziva povjerenstva Direktorata za proširenje u Direktorat za susjedsku politiku i pregovaranje o proširenju, što na izvjestan način potvrđuje smanjivanje zainteresiranosti Evropske komisije za proširenje, kao i zbog same poruke predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da proširenja narednih 5 godina neće biti.

“Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom parlamentu, dala je punu podršku radu Inicijative, ali i sugestiju da se sačeka da predstavljena struktura Evropske komisije bude zvanično potvrđena kada će i sam Komesar, odmah po preuzimanju punopravnog mandata 1. novembra, predstaviti plan rada i neke vrste smjernica kada je u pitanju politika proširenja Evropske Unije”, ističe se iz inicijative.

Sa druge strane, zastupnica u Evropskom parlamentu, Ruža Tomašić dala je prijedlog da Inicijativa uputi pitanja Komesaru Johannesu Hahnu i preuzela na sebe odgovornost da u ime Inicijative ista uputi budućem Komesaru.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija uputila je slijedeća pitanja:

- Da li će Evropska komisija nastaviti sa tzv. Struktuisanim dijalog o pravosuđu, ili će doći do promjene pristupa u odnosu na ovaj mehanizam?

- Da li će predstavnici Direktorata za susjedsku politiku i pregovaranja o proširenju, pregovore nastaviti sa izabranim nositeljima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u BiH ili ćete nastaviti politiku prethodnika tj. nastaviti pregovore sa predstavnicima vladajućih političkih partija?

- Koji problemi će biti prioritetni kada je u pitanju BiH? Da li ćete zauzeti jasan stav kada je u pitanju etnička diskriminacija u BiH?


“Kako nam je obećala zastupnica Ruža Tomašić pitanja će biti upućena Evropskoj komisiji u ponedjeljak 22. Septembra, a na odgovore se čeka najduže šest sedmica”, ističe se iz Inicijative.

Zastupnica u Evropskom parlamentu, Terry Reintke dala je svoj doprinos radu Inicijative i komesaru u Evropskoj komisiji uputila pitanja vezana za organizacijsku strukturu Evropske komisije, pored ostalih i da li će biti promjene u njenom sadržaju, kao i odnosu prema zemljama koje teže evropskim integracijama.

“Reintke je svojim pitanjima tražila i da se da odgovor o konkretnim problemima i koracima koje će komesar, zadužen za proširenje, poduzeti kada je u pitanju BiH. Postavila je i pitanje vezano za rokove o kojima se spekuliše kada se govori o fiksnim datumima zabrane proširenja ili ulaska određene države u EU, prioritetno rokova koji se odnose na BiH”, napominju i dodajud a ne mogu osporiti činjenicu da su procesi pregovora započeti u zemljama okruženja svakako imala i imaju odraz i na BiH.

“Očekujemo konstruktivne odgovore od komesara Hahna, koji će dati jasnu poruku, na koji način da i dalje radimo i doprinosimo, kao organizacije civilnog društva, na evropskom putu BiH”, zaključuju iz ove inicijative.

 

 

 


Buka preporuka

EU/BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.