Iz Inspektorata RS odgovorili Stanivukoviću: Zabranili smo upotrebu spornog kiseonika u Bolnici Trebinje

"Obzirom da dobavljač nije predočio dozvolu za promet medicinskih sredstava kao dokaz, ni izjavu da li posjeduje dozvolu za promet navedenih gasova, postupajući inspektor je prvostepenim Rješenjem zabranio dalju upotrebu navedenih gasova."

BUKA portal / 12. Oktobar 2021

 

Informacija o kontroli republičke zdravstvene inspekcije u JZU Bolnica Trebinje, u kojoj je uvidom u predočenu dokumentaciju o porijeklu kiseonika koji se koristi u medicinske svrhe, utvrđeno da je dobavljač kompanija Milojević Gilje Gas, već je poznata javnosti i u više navrata objavljena u medijima od strane Inspektorata Republike Srpske, navodi se u saopštenju za medije iz ove institucije. 

"Obzirom da dobavljač nije predočio dozvolu za promet medicinskih sredstava kao dokaz, ni izjavu da li posjeduje dozvolu za promet navedenih gasova, postupajući inspektor je prvostepenim Rješenjem zabranio dalju upotrebu navedenih gasova. JZU Bolnica Trebinje je na prvostepeno Rješenje uložila Žalbu, drugostepenom organu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske", stoji u saopštenju.

Iz Inspektorata tvrde da je cijeli postupak već poznat javnosti, "o čemu govori i činjenica da je Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na konferenciji za novinare održanoj 30.09.2021. godine nakon izvršenih analiza kiseonika uzetog sa Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, govorio o konkretnoj kontroli, kao i drugostepenom postupku po Žalbi, koji još uvijek nije završen."

"Obzirom na navedeno, neosnovane tvrdnje Gradonačelnika Banjaluke o uskraćivanju informacija javnosti i nepostupanju zdravstvene inspekcije i glavnog republičkog zdravstvenog inspektora, Milice Matijević, samo su pokazatelj njegove neupućenosti, neinformisanosti i nepoznavanja osnovnih zakonskih procedura u inspekcijskom nadzoru kao upravnom postupku",  kažu iz Inspektorata RS.

Dodaju da su protekle sedmice upoznali javnost i sa činjenicom da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH jedina ovlaštena da nadzire primjenu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, "što je u svojim izjavama decidno naveo i direktor Agencije, Aleksandar Zolaka". 

"Pomenuti zakon niti jednim svojim članom ne propisuje nadležnosti entitetskih inspekcija, niti mjere koje bi oni mogli preduzimati po pitanju kontrole kvaliteta lijekova i medicinskih sredstava. Ovim zakonom, entitetske inspekcije su u potpunosti isključene iz sistema kontrole kvaliteta lijekova, jer je ovlaštenje dato isključivo inspekciji Agencije. Takođe, Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, definisao je ovlaštenje inspektora Agencije, za preduzimanje mjera predviđenih Zakonom o nadzoru nad tržištem u BiH, a kojim se propisuje procedura povlačenja proizvoda u slučaju utvrđenog postojanja rizika."

Obzirom da je Agencija kiseonik koji se koristi u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj okvalifikovala kao proizvod sa određenim stepenom rizika, ista je bila dužna na osnovu ovlaštenja datih pomenutim zakonima preduzeti mjere na njegovom povlačenju sa tržišta i iz upotrebe, tvrde iz Inspektorata.

"Međutim, Gradonačelnika Banjaluke je ipak izostavio da se javno osvrne na ove činjenice i pozove direktora Agencije da preduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostavljajući time utisak da su njegove izjave subjektivne i pristrasne", navode u saopštenju.                                               
 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.