Jačanje borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovine

„Kriminal ne poznaje granice, zbog čega institucionalna saradnja između zemalja regiona u ovoj oblasti mora biti jednako bliska."

BUKA portal / 15. Maj 2019

Sudije i tužioci iz Jugoistočne Evrope sastaju se danas i sutra u Bečićima kako bi radili na jačanju ekspertize u oblasti djelotvornog oduzimanja i povrata imovine i u oblasti podrške borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu.

 

Bečići, Crna Gora, 14. maj 2019. – AIRE Centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Regionalna anti-korupcijska inicijativa (RAI) organizovali su ovaj regionalni skup za sudije i tužioce na temu djelotvornog povrata imovine. Ovo je dio šireg projekta, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji je usmjeren na jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi.

 

Ovaj dvodnevni događaj obuhvata obuke koje izvode regionalni i međunarodni eksperti, uključujući i univerzitetske stručnjake iz oblasti kriminologije i studija bezbjednosti. Među preko trideset učesnika skupa su iskusni sudije i tužioci, među kojima i bosanskohercegovački.

 

Na otvaranju skupa, britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp je istakla da današnja konferencija „pomaže da se regionalna saradnja pretvori u stvarnost, kroz doprinos dodatnom jačanju stručnosti tužilaca i sudija u oblasti oduzimanja imovine, i kroz omogućavanje razmjene dobre prakse u ovoj oblasti među zemljama Jugoistočne Evrope“. Uz to, istakla je i da je, s obzirom na to da „zemlje regiona imaju slične pravne sisteme i da se susreću sa sličnim izazovima, uvjerena da je regionalni pristup ovom problemu koristan jer uključuje razmjenu stručnih iskustava, diskusije o zajedničkim izazovima i mogućnosti razmjene najbolje prakse“. 

 

„Kriminal ne poznaje granice, zbog čega institucionalna saradnja između zemalja regiona u ovoj oblasti mora biti jednako bliska,“ istakla je ona.

 

Ambasadorka Kemp je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava napore na ovom polju i da želi da podijeli britansko iskustvo u borbi protiv korupcije, kao i da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno saradnji sa partnerima na Zapadnom Balkanu i pružanju podrške procesu provođenja važnih reformi.

 

Programska menadžerka AIRE Centra za Zapadni Balkan, Biljana Braithwaite, konstatovala je da su “organizovani kriminal i korupcija bolesti koje utiču na svaku državu i svako društvo na svijetu. Djelotvorne mjere za povrat imovine ključno su oružje u arsenalu tužilaca i sudova svuda na svijetu u borbi da se zaustavi postojeći kriminalitet i da se obezbjedi odvraćanje od budućih nedjela. AIRE Centar je oduševljen što može sarađivati sa RAI na ovom projektu uz podršku britanske vlade. Želimo da tužiocima i sudijama pružimo priliku da dalje jačaju svoje znanje, kao i platformu za jaču međunarodnu saradnju, čime ćemo doprinijeti i djelotvornijoj implementaciji zakonodavnog okvira za povrat imovine u cijelom regionu.“

 

Ovaj skup je prvi od tri ciklusa obuke na temu djelotvornog povrata imovine, a dio je dvogodišnjeg regionalnog projekta koji organizuju AIRE Centar i RAI pod nazivom “Jačanje borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovine” (regionalni projekat za borbu protiv korupcije). Ovaj projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a podržava Fondacija Konrad Adenauer. Projekat je počeo sa radom u novembru 2018. godine i realizovaće se do novembra 2020. godine.

 

Regionalni projekat za borbu protiv korupcije fokusira se na njegovanje regionalne saradnje kroz jačanje kapaciteta tužilaca i sudova, sa ciljem uključivanja u djelotvorni proces povrata imovine i u kompenzovanje snažne negativne percepcije građana koja postoji u odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u regionu.


Buka preporuka

Region

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.