Jasna Duraković: Potrebno je mijenjati dosadašnju nesposobnu vlast i ovakvu pogrešnu i represivnu politiku dugogodišnjih oligarhija moći

Politici moramo vratiti plemenito i humano lice. Politici moramo podariti obrazovane i sposobne ljude koji znaju i žele da rade da nam svima bude bolje.

Buka intrevju / 27. Septembar 2018

Jasna Duraković kandidatkinja je SBB-a za Skupštinu Kantona Sarajevo, redni broj 2. Jasna je rođena u Sarajevu 1978. Docentkinja je na Fakultetu političkih nauka, na odsjeku komunikologije i aktuelna je SBB zastupnica u PDPFBiH i pedsjednica Komisije za ravnopravnost spolova.

Samohrana je majka jednog sina. Ima objavljenu jednu autorsku knjigu i veliki broj naučnih i stručnih radova u referentnim domaćim i međunarodnim akademskim indeksima. Članica je nekoliko udruženja građana za zaštitu i afirmaciju kulturno historijskog naslijeđa, za zaštitu i afirmaciju ženskih ljudskih prava i zaštitu i afirmaciju kulture kroz horsku muziku. Dugi niz godina je aktivna u humanitarnom radu i društveno politički angažirana u borbi za rodnu ravnopravnost, kvalitetnije obrazovanje i stvarnu socijalnu reformu.

Sa Jasnom smo razgovarali o politici, životu u BiH i idejama za koje se zalaže.

Koje su neke osnovne ideje koje u ovom trenutku želite da istaknete? Za šta se kao političarka zalažete?

Ja sam neko ko se čitavog svog života bori za jednake šanse i jednaka ljudska prava svakom čovjeku, bez obzira na njegovu nacionalnu ili vjersku pripadnost, obrazovni ili materijalni status, seksualnu orijentaciju, boju kože ili bilo šta, što ga razlikuje od drugog. Oduvijek se borim na putu istine i pravde. Kroz svoj mandat u PDPFBiH zalagala sam se za socijalnu i obrazovnu reformu, jednake porodiljske naknade u svim kantonima u Federaciji BiH, zaustavljanje diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojčicama kroz razne kampanje i inicijative i kroz djelovanje Komisije za ravnopravnost spolova. U skladu sa programskim ciljevima SBB-a i ličnim uvjerenjima, pa i dosadašnjim političkim djelovanjem, ukoliko mi građani/ke ukažu povjerenje na izborima, i ukoliko uđem u Skupštinu Kantona Sarajevo, nastaviti ću se kroz političko angažovanje svesrdno zalagati za slijedeće:

Bolje i kvalitetnije visoko obrazovanje kroz iniciranje izmjena i dopuna aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju u KS, gdje ću se truditi da vratim ukradenu autonomiju i dostojanstvo UNSA kao i akademskoj zajednici i studentima. Nauka i referentno znanje moraju biti prioritetniji od brutalne politizacije i birokratizacije UNSA.

Stvarne reforme u školstvu u cilju povratka na osmogodišnje osnovno obrazovanje, po uzoru na zakonska rješenja u R Hrvatskoj, kako bi se djeci vratila ukradena godina igre i djetinjstva a roditeljima napravile velike uštede na plaćanju upisnina, knjiga i školskog pribora i broduženog boravka, čiju cijenu također treba smanjiti i povećati osnovicu prosvetnim radnicima.

Rodnu ravnopravnost, jednaka prava marginaliziranim grupama (spolna orijentacija) i zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije i mobinga nad ženama. Za veća sredstva koja će se izdvajati za porodiljske naknade, posebno samohranim i nezaposlenim majkama i veći dječiji doplatak majkama sa dvoje ili više djece u KS.

Donošenje Zakona o alimentacijskom fondu na nivou KS kako bi se zaštitila prava djece i jednoroditeljskih porodica.

Ravnopravan položaj, jedinstven registar i jednaka prava kao i jednak status u društvu svih osoba s invaliditetom, prvo sa inicijativom za izmjene i dopune Zakona o saobraćaju KS, gdje ću predložiti nove uredbe zakona koje se tiču nužnog finansiranja iz budžeta KS, za adekvatan javni prevoz i pokretne rampe prilogođenih za osobe s invaliditetom u KS, kako bi se olakšao svakodnevni život ovim osobama.

Izdvajanje većih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za renomiranu Javnu ustanovu Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, kako bi slijepe osobe imale jednaka prava na bogat bibliotečki fond i olakšanu intelektualnu socijalizaciju i kako bi sve veći broj starijih slabovidnih osoba koje se učlanjuju imale pravo na intelektualnu resocijalizaciju i kvalitetniji život.

Donošenje Zakona o zaštiti porodica sa djecom s poteškoćama u razvoju u cilju adekvatnog sistemskog rješenja za ovu populaciju koja je u porastu u KS.

Donošenje Zakona o zaštiti i finansiranju oboljelih od kronove bolesti i bolesti ulceroznog kolitisa u KS po uzoru na zakonska rješenja iz R Hrvatske, kako bi se ovim osobama kojih je sve više registriranih u KS dala jednaka prava na dostojanstven život i liječenje, obrazovanje i normalnu egzistenciju.

Koliko je važna uloga žene u politici u kojoj već godinama kod nas dominiraju muškarci, da ne kažem isti muškarci?

Jako je važno imati što veći broj snažnih i sposobnih žena u procesima odlučivanja i na političkim pozicijama gdje se i njihov glas čuje i njihov stav i mišljenje respektuje i prihvata podjednako dobro kao i muškarcima. To je bitno radi postizanja tog stvarnog rodnog balansa i u konačnici radi dobrobiti za sve nas podjednako.

Šta se, po Vašem mišljenju treba u našem društvu mijenati da život običnog čovjeka bude bolje?

Mi u ovoj zemlji imamo sjajna zakonska rješenja ali se često ti zakoni ne provode u cjelosti niti se poštuju sve zakonske odredbe, pogotovo nemamo jasno izražen sistem kažnjavanja kršenja zakona. Mnogim zakonima nedostaju jasne uredbe koje propisuju novčane ili zatvorske kazne ako se taj zakon prekrši. Kada bi se stvarno svi prestupnici zakona kažnjavali sa stvarnim novčanim ili zatvorskim kaznama, nivo kriminala, korupcije i ostalih devijacija u društvu bi sigurno bio sveden na minimum. A generalno potrebno je mijenjati dosadašnju nesposobnu vlast i ovakvu pogrešnu i represivnu, da ne kažem režimsku politiku ovih dugogodišnjih oligarhija moći.

Često kroz kampanje čujemo apstraktne pojmove, govori se o boljoj budućnosti, a gubi se iz vida problem običnog građanina koji jedva spaja kraj sa krajem, šta politika može uraditi da ovom čovjeku bude bolje?

Politici moramo vratiti plemenito i humano lice. Politici moramo podariti obrazovane i sposobne ljude koji znaju i žele da rade da nam svima bude bolje. Moramo maknuti ljude koji su tu isključivo radi vlastite koristi a ne za dobrobit društva. Politički ring moramo prestati posmatrati kao najunosniji ili najisplativiji biznis. Moramo početi od sebe i potvrditi da smo svi dosadašnjim pogrešnim politikama dovedeni do jako lošeg standarda i kvaliteta življenja u BiH, i da to treba da bude kolektivni razlog zašto stvari moramo pod hitno mijenjati. Politika u ovoj zemlji mora biti usmjerena na svakog čovjeka podjednako i mora razvijati ekonomske programe zapošljavanja i razvoja privrede. A mi u SBB-u nudimo konkretna rješenja, upravo kroz te programe razvoja i priliva investicija.

Kada je život u BiH u pitanju koja oblast Vam se čini najproblematičnijom, gdje je potrebna hitna i korjenita promjena i šta biste vi ponudili kao alternativu?

Korjenita promjena je potrebna u obrazovanju i zdravstvu. Dosadašnje radnje su pokazale da idemo antireformskim putem kada su u pitanju ove dvije ključne oblasti. Pogrešnim politkama, izgubio se kvalitet u obrazovanju i kvalitet u zdravstvu.

Koja je Vaša osnovna poruka glasačima, onima koje pozivate da Vam daju glas?

Da daju prednost sposobnim ženama i svim onim ljudima koji imaju znanje i adekvatno obrazovanje, političku pismenost, razne vještine i sposobnosti, hrabrost i konkretne postignute rezultate rada iza sebe. Samo znanjem možemo pobijediti nepravdu, društvenu degradaciju i početi koračati razvojnim putem.

U BiH mali je procenat izlasti građana na izbore, kako to promijeniti, kako animirati ljude da izađu na izbore, jer su izbori jedini način neke društvene promjene?

Na žalost, natjerati ljude da izađu na izbore je čini mi se, najteži zadatak. Ja u potpunosti razumijem ljude kada kažu da su izgubili povjerenje u političare i u institucije ove zemlje. Ljudi su izvarani i normalno je da gube interes prema izborima općenito, jer smatraju da njihov glas neće ništa promijeniti pa se sve veći broj ljudi povlači i ne izlazi da glasa. U tome i jeste najveći problem, jer se upravo u toj kolektivnoj apatiji i letargiji dešavaju malverzije i manipulacije kroz izborne krađe, na način da se glasovi svih onih registriranih birača/ica preusmjeravaju vladajućim elitama koje pobjeđuju od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa i ništa se ne mijenja iz godine u godinu. Naprotiv, postaje nam svima sve gore i gore i taj vatreni obruč se steže i sve veći broj ljudi odlazi iz ove zemlje. To je ono o čemu pričam i maldim ljudima i pokušavam ih animirati da izađu i da glasaju. Bitno je samo da se glasa jer tek onda idemo u nekom pravom demokratskom poretku. Po meni bi idealno rješenje bilo stvoriti zakonsku obavezu svakom punoljetnom čovjeku da mora izaći na izbore i glasati, po uzoru na skandinavske zemlje. U suprotnom, ako se ta obaveza ne ispuni, slijedi novčana kazna.  

Zbog čega ste se odlučili za političku partiju ispred koje izlazite na izbore, zbog čega smatrate da je ona drugačija od “ostalih”?

Zato što je SBB za mene jedina razvojna i istinski demokratska politička opcija, koja se u svojoj orijentaciji zalaže za jednake šanse svakom čovjeku, za ekonomski prosperitet, za rodnu ravnopravnost (SBB posjeduje najveći broj sposobnih i uspješnih žena u rukovodnim organima stranke i na izvršnim pozicijama moći, upravljanja i odlučivanja), i koja u svojim redovima i na svojim listama ističe referentne, časne i poštene ljude koji su itekako sposobni da timskim radom i saradnjom s drugima jedini mogu ovu zemlju izvući iz krize. Pored toga, smatram da je naš predsjednik stranke Fahrudin Radončić jedini pravi lider, sa istančanom vizijom bolje budućnosti i razvoja naše zemlje. Čovjek koji je dokazao da zna upravljati ljudskim resursima na pravi način i stvarati nove vrijednosti kroz graditeljske projekte i projekte zapošljavanja.

Koliko je ženama teško izboriti se ravnoprava položaj na političkom nebu BiH, kako se vi na tom polju snalazite?

Ženama jeste jako teško izboriti se za ravnopravan položaj, ali ja često kažem da ništa nije nemoguće, te da je sve do vas samih i koliko ste se voljni potruditi i boriti za sebe. Dakle, po meni je samo bitna vlastita volja i motivacija i onda sve ide lakše. Naravno, žene se moraju udruživati i podržavati jedna drugu i ne biti jedna drugoj kamen spoticaja, jer samo tako možemo jačati naš položaj u društvu. Što nas je više na političkoj sceni, to će nam svima biti bolje. Ja se do sada snalazim poprilično dobro, i to upravo na način da svakoj vrijednoj, obrazovanoj i sposobnoj ženi zaista odam priznanje i da pozivam mlade žene da se što više uključuju i da se oslobode straha u političkom angažmanu. Ja sam optimistična i ne dozvoljavam da me ometu ili poremete sitne prepreke u toj borbi za jednaka prava. A to je moja poruka i drugim ženama, da ne dozvole da budu podređene u bilo kojem smislu i da moraju biti uporne dok ne dođu do željenog cilja. Dugotrajan je i trnovit put do stvarne rodne ravnopravnosti ali se on isplati.

Gdje vidite BiH za četiri godine? Koje promjene biste voljeli da se dese, za koje promjene dajete svoj glas?

Ja se nadam da će se nakon izbora 7.oktobra nešto promijeniti na bolje. A vjerujem da hoće, samo ako što više građana/ki izađe na izbore i glasa, da bi bilo što manje mjesta za krađe glasova. Mora se zaustaviti dosadašnja nesposobna vlast da ne odvede ovu zemlju u propast. Ja dajem svoj glas za bolju budućnost, za ekonomski razvoj i osnaživanje, za priliv kapitala i stranih investicija, za razvoj domaće privrede i turizma, za bolje i kvalitetnije obrazovanje i zdravstvo, za stvarnu socijalnu reformu kroz jednaka prava svim ljudima, za pravednije društvo jednakih šansi.

 

 

Razgovarala Maja Isović Dobrijević

 

 

 


Buka preporuka

Izbori u BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.