Javni poziv za podnošenje radova za publikaciju o umjetnosti, materinstvu i bolestima reproduktivnih organa

Predviđeno je da publikacija sadrži deset (10) analitičkih ili kritičkih tekstova, pet (5) tekstova u "slobodnoj"(umjetničkoj) formi i dvadeset (20) vizuelnih predožaka koji bi odgovorili na temu Projekta.

BUKA portal / 21. Novembar 2019

 

U okviru Projekta Uterus Effects podržanog od strane Departmenta za kulturu grada Beča (MA7) i Departmenta za kulturne aktivnosti 16. bečkog okruga, udruženje Kunstentropie raspisuje konkurs za vizualne i tekstualne radove koji bi bili reprodukovani u  istoimenoj publikaciji.

Predviđeno je da publikacija sadrži deset (10) analitičkih ili kritičkih tekstova, pet (5) tekstova u "slobodnoj"(umetničkoj) formi i dvadeset (20) vizuelnih predožaka koji bi odgovorili na temu Projekta.

Projekat Uterus Effects predstavlja eksperimentalno-feministički poduhvat čiji je cilj da se uoče i analiziraju društvene, političke i kulturološke interpretacije funkcije (materinstvo) ili disfunkcije (bolesti) sistema reproduktivnih organa. S obzirom na to da se u javnom diskursu nedovoljno ili uopšte ne posvećuje pažnja ženama* tokom kasne trudnoće, nakon porođaja ili tokom oporavka od operacije karcinoma (ili neke druge bolesti) reproduktivnih organa, ovom publikacijom želimo da obezbedimo neophodan prostor svima onima koji žele da podele sopstveno iskustvo ili promišljanje ove teme. Takođe bismo želeli da celokupan Projekat sagledamo u kontekstu umetnosti, odnosno da predstavimo i analiziramo različite umetničke forme i medije kao potencijalna terapeutska sredstva za brži psiho-fizički oporavak. S tim u vezi, publikacija bi trebalo da bude suma tekstova, ilustracija i "slobodnih"(umetničkih) formi kojima bi se doveo u vezu odnos između umetnosti, materinstva i bolesti reproduktivnih organa.

Kriterijumi za tekst:

Dobrodošli su tekstualni prilozi bilo da su naučni tekstovi, eseji, analize ili kritike

Potencijalne teme: odnos reproduktivnih bolesti i feminizma; materinstvo i feminizam; umetnost kao terapija; postporođajna i postoperativna depresija; materinstvo i bolesti u antropologiji i etnologiji; odnos države prema reproduktivnom zdravlju žena*; (autori_ke su takođe slobodni_e da prošire i definišu temu u skladu sa gorepomenutim okvirom)

Tekst treba da ima do 2000 reči, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5

Priložena kratka biografija (do 500 znakova) u slobodnoj formi

Tekst treba da bude na engleskom jeziku

 

Kriterijumi za "slobodnu"(umetničku) formu:

Slobodnom formom mogu biti obuhvaćeni radovi poput poezije, kratke priče, segmente dnevnika ili drugi mediji koji se može odštampati, a u skladu je sa temom Projekta, odnosno publikacije.

Dužina teksta do 2000 reči
Priložena kratka biografija (do 500 znakova) u slobodnoj formi

Tekst treba da bude na engleskom jeziku

Kriterijumi za dokumentaciju vizualnih radova:
Da su radovi nastali tokom trudnoće, u mesecima nakon porođaja ili tokom suočavanja sa psihofizičkim posledicama oboljenja sistema reproduktivnih organa
Da su gorepomenuta stanja mapiraju promenu dotadašnje umetničke prakse
Autorke*, ako imaju želju, pored poslatih ilustracija mogu takođe poslati i kratke tekstualne opise svojih stanja tokom nastajanja radova
Radove je neophodno slati u .jpg formatu veličine ne manje od A4 (29,7x21cm) sa minimalnom rezolucijon 300 dpi
Priložena kratka biografija (do 500 znakova) u slobodnoj formi

Radove je potrebno poslati najkasnije do 31. decembra 2019 godine na E-mail adresu: [email protected] sa naznakom “ZaKonkurs - Uterus Effects”.

Ukoliko postoje bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa konkursom, možete ih poslati na E-mail adresu: [email protected], a na njih će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Više informacija o Udruženju Kunstentropie: kunstentropie.com

Projekat organizovala Amalija Stojsavljevic: amalijastojsavljevic.com, kontakt i na FB.

 

 


Buka preporuka

Vijesti

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.