Kako nastaje IQOS?

Istraživački centar Philip Morris na obalama Neuchatel jezera

PR / 05. Decembar 2019

 

Na obalama Neuchatel jezera, u Švicarskoj, na čijim obalama raste čak i vinova loza, nalazi se CUBE, istraživačko naučni centar kompanije Philip Morris International, u kojem je rođen prvi patent IQOS-a. Ovaj uređaj, prvi put pušten na tržište 2014. godine, a koji se može naći i u BiH, sve je popularniji u društvu, i svi žele znati kako se on tačno razlikuje od cigareta i ostalih alternativa cigaretama, te da li je i koliko manje štetan od obične cigarete.

Poslovna filozofija Philip Morris se posljednjih godina promijenila, to je kompanija koja se danas zalaže za budućnost bez duhanskog dima. U skladu s tim, drastično se mijenjaju i proizvodi, pa je iz te ideje proizašao IQOS, kao jedna od četiri bezdimne platforme.

Ideja iza IQOS-a je jednostavna: pružiti alternativu pušačima koji žele nastaviti konzumirati duhan, ali žele znatno smanjiti štetu koju cigarete nanose organizmu. Manje je štetan jer zagrijava, a ne sagorijeva duhan, a naučno je dokazano da upravo su sagorijevanje i duhanski dim najveći uzročnici bolesti povezanih sa pušenjem. Proces zagrijavanja na temperaturama koje ne prelaze 350°C, a što kontroliše sofisticirani elektronski sistem, sprječava formiranje većine štetnih supstanci, a one kojih ima su prisutne u daleko nižem stepenu u poređenju sa dimom koji nastaje gorenjem duhana. Samim tim je i izloženost štetnim materijama daleko niža.

 

Do sada je u razvoj IQOS-a uloženo više od šest milijardi dolara te je uposleno više od 450 naučnika koji svakodnevno rade na razvijanju ovog uređaja. U CUBE-u rade matematičari, hemičari, toksikolozi, fizičari, epidemiolozi i ljekari, koji neprestano sarađuju i sprovode kliničke i laboratorijske studije, kako bi kreirali, dizajnirali i proizveli inovativne solucije koje bi mogle biti odgovor na pitanje: Kako smanjiti posljedice nastale konzumiranjem cigareta? U okviru programa za testiranje IQOS-a u istraživačkom centru u Neuchatelu sprovedene su laboratorijske i kliničke studije koje su bez izuzetka pokazale potencijal za smanjenje štetnosti u poređenju sa klasičnim cigaretama. Tako prikupljeni dokazi i naučni radovi se zatim prezentiraju na naučnim skupovima, objavljeni u naučnim časopisima, a služe i za pokretanje dijaloga sa regulatorima.
 
U Philip Morris smatraju da su nepobitni naučni dokazi o potencijalu ovih proizvoda da smanje štetnost u odnosu na klasičnu cigaretu osnova alternativa koje razvijaju. Sa druge strane, alternative koje razvijaju su popularne među korisnicima kao validna zamjena cigaretama po pitanju ukusa, rituala i sveukupnog doživljaja. Ova dva elementa, naučni dokazi i popularnost čine suštinu principa smanjenja štetnosti duhana na nivou cijele populacije.

Kompanija Philip Morris se u budućnosti namjerava posvetiti educiranju građana o ovoj alternativi pušenja te svaki dan prave po jedan korak bliže budućnosti bez duhanskog dima. Nadaju se da će potrošači, isključivo oni koji ne žele da se odreknu uživanja u duhanu, postati otvoreniji prema novim opcijama, ali i da će vlasti omogućiti uvođenje i upotrebu novih, boljih alternativa i korporacija koje će ponuditi proizvode u skladu s tim.

 


Buka preporuka

Nauka i tehnologija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.