Kusturica i Andrićgrad ne moraju raditi po zakonu BiH

<p><strong>Na istoj sjednici Vlade RS na kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava za dizajniranje i instaliranje novog sajta dnevnom listu Press ,  usvojena je i Odluka kojom se korisnik sredstava za izgradnju 1. faze izgradnje „Andrićgrada“ – čitaj Emir Kusturica, oslabađa primjene Zakona o javnim nabavkama BiH. Tako će idejni tvorac koncepta Andrićgrada kroz kompaniju, u čijem je većinskom vlasništvu, moći sve obavljati nesmetano, bez takvih sitnica kao što je tender za javne nabavke i slično. Može mu se.</strong></p>

Elvir Padalović / 17. Juli 2011


U Vladinoj odluci o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava, koja je donesena na sjednici Vlade RS 29. juna , navedeno je  da „u cilju realizacije projekta „Andrićgrad“, koji je od republičkog značaja, za nabavku robe i usluga korisnik sredstava nije dužan da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH”
Prema mišljenju Ivane Korajlić, portparolke Transparency International BiH je potpuno apsurdno i van svih ovlaštenja da Vlada RS donosi odluku o tome na koga će se primjenjivati Zakon o javnim nabavkama na državnom nivou a na koga ne.

”Očigledno je, kao i u mnogim drugim primjerima, da se kod nas zakoni ne primjenjuju jednako i da se pojedincima uporno daju povlastice bez ikakvog osnova, a sve na račun gradjana i budzeta” kazala nam je Korajlićeva.

Vlada RS  ponovo nameće svoje odluke kao neprikosnovene i postavlja se iznad zakona, i to ne samo na nivou RS, već i na državnom nivou te je jasno da i u samom Zakonu medju izuzecima od primjene Zakona ni jedan od navedenih slucajeva ne može se primijeniti na Andrićgrad
Korajlićeva kaže da je u RS očigledno sve moguće, samo ako tako Vlada RS odluči.

”Ako bismo gledali zakone i ovlaštenja, nema apsolutno nikakve utemeljenosti u ovakvoj odluci, jer se prije svega zna ko je odgovoran za primjenu Zakona na državnom nivou, a sa druge strane kao sto sam vec rekla, u samom Zakonu ne postoji ni jedna stavka koja bi oslobodila ovakav projekat od primjene Zakona. Ponovo vidimo da su lični interesi postavljeni iznad zakona i ovlastenja i da je bitnije da se gospodinu Kusturici obezbijede sva sredstva i povlastice nego da se poštuje zakon, čime se ponovo zanemaruju interesi države, zarad interesa pojedinaca” kaže Korajlićeva za BUKU.


U pomenutoj Odluci se ne obrazlože u kojim zakonskim propisima je ona utemeljena, odnosno kako Vlada RS može neko pravno lice osloboditi poštivanja propisa na nivou BiH.

Iz banjalučkog Udruženja građana TENDER, koji se bavi problematikom javnih nabavki poručuju da ovo pitanje treba postaviti Vladi Republike Srpske i Agenciji za javne nabavke BiH, upravo iz razloga što nema detaljnog obrazloženja za oslobađanje nekog subjekta od primjene Zakona.

“U ovom kontekstu bi možda trebalo razmotriti i primjenu člana 4. stav (2) Zakona koji se odnosi na subvencionisane ugovore, jer se očigledno radi o dodjeli sredstava radi realizacije projekta. U svakom slučaju, odgovor i obrazloženje ove odluke bi prvo trebala dati Vlada RS da bi uopšte neko mogao prokomentarisati razloge za izuzeće od primjene Zakona, ukoliko postoje” stav je Udruženja Tender.

Ono što je važno napomenuti jeste da u skladu sa članom 48. Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima jedina institucija koja može dati mišljenje u vezi sa primjenom Zakona o javnim nabavkama je pomenuta Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Vlada RS se u pomenutoj odluci obavezala da će „putem resornih ministarstava, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprava, a u okviru svojih prava preduzeti aktivnosti i dati doprinos na obezbjeđenje ukupnih sredstava u iznosu od 4 425 730 KM,  prema programu za prvu fazu realizacije projekta „Adrićgrad“ u 2011. godini“.

U toku dana smo pokušavali kontaktirati Agenciju za javne nabavke BiH međutim bezuspješno.

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.