NEMAMO VREMENA ZA POLITIČKA PREPUCAVANJA: Neusvajanjem Deklaracije gubimo prirodu!

Veoma je važno, nemamo više vremena za gubljenje, mnogo se ekoloških problema nagomilalo, moramo početi da ih rješavamo. Nemamo vremena za politička prepucavaja, razmišljanje kome će da odu politički poeni nakon sjednice...

Maja Isović Dobrijević / 10. Februar 2021

 

Miljan Mališ ispred Udruženja građana Bjelava Foča kaže da je očuvanje rijeka i životne sredine vitalno pitanje, pitanje nad pitanjima, pitanje opstanka života u Republici Srpskoj. Sa Mališem za portal BUKA razgovaramo o Deklaraciji o zaštiti rijeka u RS koja bi se trebala razmatrati u Narodnoj skupštini, ugroženosti naših rijeka, kao i o stanju sa rijekama u opštini Foča.

Na sjednici NSRS bi trebalo da bude riječi o Prijedlogu deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj koji je podnio narodni poslanik Igor Cnadak. Koliko je važno da se ova Deklaracija usvoji?

Na skali od 1 do 10, po meni je to 20. Veoma je važno, nemamo više vremena za gubljenje, mnogo se ekoloških problema nagomilalo, moramo početi da ih rješavamo. Nemamo vremena za politička prepucavaja, razmišljanje kome će da odu politički poeni nakon sjednice, da razmišljamo o tome koja je stranka predložila Deklaraciju, čija je većina usvojila, već zajednički pokažemo istinski patriotizam i brigu za očuvanje životne sredine i ekosistema. Vrijeme nam ističe, neusvajanjem Deklaracije gubimo prirodu, gubimo budućnost za našu djecu na ovim prostorima. Ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje života i smrti, ostanka i opstanka i krajnje je vrijeme da ga svi zajednički riješimo.

Koliko su rijeke u RS ugrožene?

U RS je izgrađeno preko 30 malih hidroelektrana, veći broj ih se gradi. Broj do sada dodijeljenih koncesija koliko mi je poznato je trocifren. Veoma je loša do nikakva kontrola rada ovih hidroelektrana, mnoge su puštene u pogon iako riblje staze ne zadovoljavaju ni tehničkim rješenjem ni protokom vode minimalne uslove. Društvene mreže su zatrpane slikama presušenih korita. Ovdje u blizini Foče smo se sami uvjerili da se dešava da kanjon Bistrice presuši na pojedinim mjestima u blizini male hidroelektrane u Dobrom Polju. Jedno je sigurno, svaka do sada izgrađena mini hidroelektrana za posljedicu je imala kilometre rijeka strpanih u cijevi i velike ekocide u tim vodotocima, devastiranu prirodu.  Mi u Foči imamo više takvih primjera. Ti vodotoci su uništeni a da stvar bude gora izgrađene su na rijekama sa kojih se obližnje naselje Miljevina snabdijeva pitkom vodom pa su kvarovi na vodovodu i redukcije vode neminovne.

Istu grešku bi ponovili i sada ukoliko dozvolimo gradnju mHE “Bjelava”, a gdje je jedan od vodozahvata za tu mHE planiran u užoj zoni sanitarne zaštite gradskog vodovoda, mjesta odakle cijeli grad dobija pitku vodu. Već sada imamo situaciju da danima  voda  u Foči nije ispravna za piće.  Ovaj put možda i opravdano usljed obilnih padavina ali je to česta pojava u gradu na sedamnaest rijeka i riječica. Građani negoduju na društvenim mrežama i umjesto da riješavamo taj problem, neke “više sile” ga produbljuju gradnjom mini hidroelektrana na mjetima gdje zakonom nisu dozvoljeni blo kakvi radovi.

Imamo i druge probleme na vodotokovima, nedozvoljeno vađenje šljunka, istresanje neprečišćenog otpada, neriješeno pitanje deponija. Rijeke su nam sve češće suve, zagađene, a obale „ukrašene“ najlon kesama u svim mogućim bojama. U Foči smo svjedoci da su građani u mnogo navrata slikali kamione kako istresaju šut, čvrsti otpad, otpadne tečnosti u rijeku, čak i u Drinu u centru grada. Koliko mi je poznato, nijedan takav slučaj nije istražen niti je iko odgovarao. Rijeke su ugrožene i za njihov opstanak se mora naći institucionalno rješenje.

Koliko je važno da se ispuni ono što stoji u Deklaraciji, odnosno da ne bude puko slovo na papiru?

Deklaracija  sama po sebi nije obavezujuća, dugačak je put od njenog usvajanja do sprovođenja u praksi. No, svaki put počinje prvim korakom, svako pismo prvim slovom na papiru. Usvajanje Deklaracije je baš to prvo slovo ka ozbiljnom sistemskom, zakonskom regulisanju i rješavanju problema u kome su se građani RS našli. Izgubili smo do sada više vodotokova, platili smo dovoljno visoku cijenu, izdešavalo se dovoljno lošeg da su i građani i političari prepoznali da je ovo problem koji iziskuje hitno rješavanje.

Šta se trenutno dešava sa Bjelavom i planiranim hidroelektranama u opštini Foča?

Trenutno nema radova na i oko Bjelave, nema ih od avgusta mjeseca kada je investitor, pod okriljem dozvole za geološka istraživanja, završio probijanje kompletnih trasa za buduće cjevovode. Kroz ove radove je počinjeno mnogo zlodjela prema prirodi, izmjenjen je tok rijeka na više mjesta i počinjena gola sječa velike površine šume. Prekršen je čitav niz zakona a protiv investitora je Uprava kriminalističke policije MUP-a RS nadležnom tužilaštvu podnijela izvještaj o nizu počinjenih krivičnih djela. U međuvremenu članovi Udruženja su na sastanku u Vladi RS  sa Ministrom Petrom

Đokićem dobili potvrdu da je uprkos svemu Vlada Republike Srpske  dala saglasnost na aneks ugovora o koncesiji za ovu mini hidroelektranu.
Moram primjetiti da je  Ministar Petar  Đokić veliki ljubitelj mini hidroelektrana čim ne haje na očigledno kršenje zakona i brojne apele mještana koji žive na i od tih rijeka, podržavajući projekte koji uništavaju naše prirodne resurse a  nemaju ekonomsku opravdanost, osim za tajkune i  privatne kompanije!

Topljenje snijega uz obilne padavine poslednjih dana dovele su do izrazitog porasta vodostaja, Bjelava je podivljala i kao ranjena zvijer udara kao nikada do sada. Na mnogim mjestima gdje je usljed radova na “geološkim istraživanjima” narušen njen prirodni tok rijeka se izlila a  te udarce opet trpe najslabiji, stanovnici priobalnog područja kojima je ugrožena imovina, njive, vrtovi, kuće, vodenica porodice Vujičić.

Što se tiče drugih rijeka u našoj opštini, između ostalih, najaktuelnije su  svakako gradnja HE”Buk Bijela”na rijeci Drini  i tri mini hidroelektrane na rijeci Bistrici. Lično sam mišljenja da su to projekti koji nam nisu potrebni i da bi Foča i njeni građani imali više štete nego koristi od istih. Stav UG “Bjelava” je da neće osporavati kapitalne projekate  koji su zaista od javnog interesa i gdje bi se ispoštovali svi ekološki standardi.

Smatrate li da je RS spremna za ovaj korak da zaista stavi interes rijeka ispred interesa pojedinca?

Smatram da nam gori pod nogama i da RS mora da pokaže spremnost. Očuvanje rijeka i životne sredine je vitalno pitanje, pitanje nad pitanjima, pitanje opstanka života u Republici Srpskoj. Mislim da je konačno većina političara spoznala ozbiljnost ove teme i odgovornosti koja je trenutno na njima.  U Kini je zabranjena izgradnja novih MHE i stare se uklanjaju. U Americi takođe. U Evropi je srušeno već 400.  Najsvježiji pozitivan primjer imamo  u Crnoj Gori gdje je za samo par mjeseci rada nove Vlade raskinuto sedam ugovora o gradnji malih hidroelektrana a nove se neće graditi. Očigledan je trend u cijelom svijetu i zadnji je čas da i mi to uradimo.

Po vašem mišljenju šta se usvaja usvajanjem ove Deklaracije?

Ova deklaracija je osnova za adekvatniju zaštitu svih rijeka u RS, a naročito onih koje su dio zaštićenih područja ili predstavljaju značajnu prirodnu vrijednost i nasljeđe.Tekst predložene deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj zasnovan je na Deklaraciji o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana koja je donesena u novembru 2019. godine na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu. Sadržaj deklaracije je kvalitetan, savremen, harmonizovan sa evropskim I svjetskim ekološkim standardima, na njegovoj izradi je učestvovalo 75 predstavnika ekoloških udruženja, institucija i stručnjaka iz BiH i cijele Evrope. Dekalracija predstavlja samo jednu dobru polaznu osnovu za sprovođenje kvalitetne ekološke politike, ali od nečega se mora početi.

U predloženoj Deklaraciji se navodi da su rijeke jedno od najvećih prirodnih bogatstava Republike Srpske i da će biti uništene ukoliko se realizuju izdate koncesije za izgradnju malih hidroelektrana. Takođe, navodi se da se izgradnjom MHE ugrožava i životno stanište za mnoge životinjske vrste, kao i narušavanje životne sredine i ekosistema koji zavise od rijeka.

Od Vlade RS traži se da proglasi moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana, odnosno da se obustave svi daljnji radovi i projekti na našim rijekama, sve dok se ne izvrši kompletna revizija postupaka donošenja koncesionih dozvola za izgradnju minihidrocentrala za period 2005-2020. godina.

Ostaje da vidimo kako će narodni poslanici razmatrati ovu temu.

Vezan tekst:

Došlo je vrijeme da se priča oko malih hidroelektrana privede kraju


Buka preporuka

Intervju

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.