Nove restriktivne mjere u Sarajevu

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je večeras Naredbu sa restriktivnijim mjerama, čija primjena počinje u ponedjeljak, 6. jula.

BUKA portal / 05. Juli 2020

Saglasnost za ovu naredbu, koja bi trebala doprinijeti smanjenju broja zaraženih koronavirusom, dao je i kantonalni ministar zdravstva Kantona Sarajevo Rusmir Mesihović, saopšteno je iz Vlade KS.

- Nalaže se poslovnim subjektima, javnim ustanovama, javnim preduzećima, organima uprave na području Kantona Sarajevo da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i preventivnih mjera, a preporučuje se da tamo gdje je god moguće i opravdano organiziraju rad od kuće ili odrede skraćeno radno vrijeme.

Nepridržavanje mjera iz kriznih planova pripravnosti od strane uposlenika poslovnih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća i organa uprave je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH – navodi se u naredbi.

Taokđer, nalaže se ograničavanje radnog vremena ugostiteljskim objektima do 24 sata, uz striktno poštivanje epidemioloških mjera: dezinfekcija prostora, maksimalan boravak do četiri (4) osobe za jednim stolom, razmak između stolova ne manji od dva (2) metra, redovno provjetravanje i držanje otvorenih vrata i prozora tokom radnog vremena.

Preporučuje se da usluživanje gostiju bude u baštama i na otvorenom.

- Shodno promjeni epidemiološke situacije, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, ograničava se broj osoba unutar zatvorenog prostora u grupi na maksimalno 50, a vani na maksimalno 100 osoba, i to uz striktno poštivanje epidemioloških mjera: držanje fizičke distance i redovno obezbjeđivanje dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme – piše u naredbi.

Javni skupovi u Kantonu Sarajevo na kojima se okuplja više od 100 učesnika, sukladno propisu o javnom okupljanju, moraju biti najavljeni, a detaljne instrukcije za održavanje istih će biti date shodno epidemiološkoj situaciji.

Preporučuje se starijem stanovništvu i osobama sa hroničnim oboljenjima da maksimalno ograniče kretanja i upotrebu javnog gradskog prijevoza.

- Tokom boravka u zatvorenim prostorima, uključujući javne prostore, kao i korištenja javnog gradskom prijevozu obavezna je upotreba zaštitnih maski bez izuzetka, osim tokom boravka u ugostiteljskim objektima u skladu sa tačkom 2. ove naredbe – piše u naredbi.

Sve osobe sa akutnim respiratornim simptomima ili povišenom tjelesnom temperaturom, potrebno je da ostanu kući, kontaktiraju nadležne Domove zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi dobile savjet i instrukcije.

- Preporučuje se da se putovanja u dijelove BiH, kao i u susjedne zemlje, koje su posebno ugrožene zarazom novim koronavirusom odgode i svedu na najmanju moguću mjeru, u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Nalaže se privatnim i javnim gerontološkim centrima, kao i socijalnim ustanovama koje zbrinjavaju osobe sa posebnim potrebama da potpuno obustave posjetu štićenicima.

Rok za primjenu svih prethodno navedenih mjera je odmah.

I kao posljednju mjeru, Krizni štab nalaže svim obdaništima i produženim boravcima, da odgajatelji i djeca koji imaju simptome respiratornih bolesti ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu, ne dolaze u kolektive. Isto se odnosi na roditelje djece koja pohađaju obdaništa i produžene boravke, da ukoliko imaju simptome respiratornih bolesti ili povišenu tjelesnu temperaturu, ne dolaze u kolektive i ne dovode svoju djecu u obdaništa i produžene boravke.

Nepridržavanje svih mjera predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH. Rok za primjenu ove mjere je kontinuiran. Ova Naredba će se primjenjivati sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka njene primjene.

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.