Opština koja je odbila izdati dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane

Inicijativu za izgradnju mini hidroelektrane je nadležnom kantonalnom ministarstvu uputila jedna firma iz Vareša

BUKA portal / 30. Juni 2020

 

Općinsko vijeće Kakanj danas je odlučilo da odbije izdati prethodnu saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju mini hidroelektrane "Trstionica". Prijedlog da se odbije izdavanje saglasnosti dao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo. 

Inicijativu za izgradnju mini hidroelektrane je nadležnom kantonalnom ministarstvu uputila jedna firma iz Vareša, a ministarstvo je o tome zatražilo stav Općinskog vijeća Kakanj.

Inicijativa da se gradi mini hidroelektrana "Trstionica" izazvala je veliku pažnju javnosti. 

Općina Kakanj je lokalna zajednica koja važne odluke donosi u dosluhu s građanima i svim drugim subjektima. U tom smislu su sagledane sve činjenice i sve reakcije koje su pristigle.

Kao lokalna zajednica u kojoj se svakom poslu pristupa studiozno i ozbiljno, prikupljeni su svi relevantni podaci, te je uvažena bojazan za prirodu i okoliš, kulturno-historijske znamenitosti i turistički potencijal na području Kraljeve Sutjeske.

U tom smislu, ustanovljeno je da bi se trasa cjevovoda zajedno sa vodozahvatom i strojarnicom nalazila u zaštitnoj zoni vodozahvata "Stog", te je stoga pribavljeno i mišljenje JP "Vodokom". 

Izražena je i briga za živi svijet rijeke Trstionice, a posebno je na umu bila prisutna činjenica da se u Kraljevoj Sutjesci nalaze važni kulturno-historijski spomenici.

Kraljeva Sutjeska je veoma važna i prepoznatljiva turistička destinacija, te je i u tom smislu izražena bojazan od mogućeg štetnog utjecaja mini hidroelektrana na tom lokalitetu.


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.