Otvoreno pismo Predsjednici Vlade RS na Dan akcije za Rijeke

Osam ekoloških nevladinih organizacija je uputilo danas Otvoreno pismo Predsjednici Vlade Republike Srpske, Željki Cvijanović, povodom dodjeljenih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska.

BUKA / 14. Mart 2013

Pismo je poslato ispred sljedećih organizacija: Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, Eko Akcija, Arbor Magna, Ornitološko društvo Naše ptice, Društvo studenata biologije i Centar za životnu sredinu, te dvije međunarodne mreže nevladinih organizacija, Friends of the Earth Europe i CEEweb for Biodiversity.

Pismo je upućeno na Međunarodni dan akcije za rijeke i borbe protiv brana (14. mart). Od 1997. godine se širom svijeta okuplja sve više ljudi koji podižu svoje glasove slaveći rijeke, zajedno sa onima koji se aktivno bore za njihovu zaštitu, zahtjevajući pravedno i održivo upravljanje rijekama.

U pismu Predsjednici Vlade je argumentovano 15 razloga zbog kojih se organizacije protive dodijeljivanju koncesija. Ukoliko bi se realizovala izgradnja hidroelektrana na području NP Sutjeska, to bi predstavljalo grubo kršenje EU i međunarodnih zakona i direktiva koje smo dužni poštovati, kao što su Direktiva o staništima, Konvencija o biološkoj raznolikosti, Bernska konvencija i druge.

Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu naglašava: “Ovakva odluka je sramna i pokazuje nebrigu i nesposobnost nadležnih da sačuvaju od lobističkih interesa i ono malo teritorije RS koja je stavljena pod zaštitu. Realizacija ove odluke prouzrokovala bi trajni negativan uticaj na naše navrijednije zaštićeno područje i prirodne resurse kojima NP Sutjeska obiluje”.

Uprkos naučnim podacima o visokoj stopi endemizma, izuzetnoj vrijednosti geodiverziteta i biodiverziteta kanjonskih ekosistema, trenutnoj i potencijalnoj mogućnosti iskorištavanja tih kanjona u svrhe  turizma, nadležni rijeke Sutjeska, Hrčavka i Jabušnica vide samo kao hidropotencijal za stvaranje manje od 15 MW električne energije. Žubor legendarnih riječica usahnuće, i one će biti pretvorene u nizove vještačkih akumulacija, koje će nakon par decenija biti zatrpane sedimentima, ostajući kao spomenici bahatosti naše generacije.

U pismu se od Predsjednice Vlade traže odlučni potezi po ovom pitanju, imajući u vidu obaveze Republike Srpske i BiH prema EU zakonodavstvu i međunarodnim sporazumima u oblasti životne sredine i održive energije. Takođe, od Predsjednice Vlade se traži da pokrene inicijativu za reviziju i poništavanje Odluke Vlade o davanju saglasnosti za izgradnju malih hidroelektrana u NP Sutjeska.

 

Vezan tekst:

 


Uništavanje Nacionalnog parka Sutjeska, korist samo koncesionarima

 

 

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.