PANDEMIJA IH NIJE ZAUSTAVILA: Broj nelegalnih prelazaka bh granice porastao za duplo u prošloj godini

Pandemijska 2020. godina nije zaustavila trend nelegalnih prelazaka granica, pa je tako zabilježen rast od preko 100% (102,37 %) otkrivenih nezakonitih prelazaka u odnosu na 2019. godinu, saznaje BUKA.

BUKA / E.P. / 19. Juli 2021

 

Tako pokazuju podaci Ministarstva bezbjdenosti BiH 

Nezakonit  prelazak  granice  podrazumjeva  osobe  otkrivene  u  pokušaju  ilegalnog  prelaska državne granice BiH prilikom ulaska ili izlaska iz BiH na graničnom prelazu ili izvan graničnog prelaza. Navedene osobe mogu biti državljani BiH, stranci ili osobe bez državljanstva. 

Tokom 2019. godine, ukupno je 5.859 osoba otkriveno u pokušaju ilegalnog prelaska granice BiH. 

U  toku  2020.  godine,  zabilježen je  porast  od  102,37%  i iznosio je  11.857  osoba  što je direktna  posljedica  masovnih  migracionih  kretanja  u  prošloj  godini  preko  naše  zemlje. 

 

 

Naime, u 2015. godini došlo je do značajnog porasta migracija u Evropi i masovni mješoviti migracioni  tokovi  koji  su  se  odvijali  preko  tzv.  zapadnobalkanske  rute,  od  druge  polovine 2015. godine do marta 2016. godine, su zaobišli Bosnu i Hercegovinu.

Međutim, veliki broj  migranata  koji  je  ostao  u  zemljama  tranzita,  prije  svega  Srbiji,  ali  i  drugim  zemljama na zapadnobalkanskoj ruti, kao i kontinuirani dolasci migranata u države na vanjskim granicama Evrope,  uzrokovali  su  situaciju  da  migranti  traže  i  mijenjaju  rute  kako  bi  došli  do  željenih 
zemalja  destinacije.  Kao  rezultat  navedenih  migracionih  kretanja,  Bosna  i  Hercegovina  se  suočila s pojačanim nezakonitim migracionim kretanjima u zadnjem kvartalu 2017. godine i tokom 2018., 2019. i 2020. godine.  

Također  treba  napomenuti  da  je  tokom  2020.  godine,  GP  BiH  evidentirala  11.006  lica  (uz napomenu  da  se  u  određenom  broju  slučajeva  radi  o  istim  licima  koji  vrše  višestruke  pokušaje  ilegalnog  prelaska  granice)  spriječenih  u  pokušaju  ilegalnog  prelaska  na  teritoriju BiH sa teritorije susjednih zemalja, na koju su se i vratili, pokazuju podaci iz Migracionog profila Ministarstva bezbjednosti za 2020. godinu

 

 


Buka preporuka

Politika

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.