Podijumska diskusija "Angažman i kultura sjećanja" u Banjaluci

Podijumska diskusija "Angažman i kultura sjećanja" u Banjaluci

BUKA portal / 13. Maj 2019

Foto: Facebook

Podijumska diskusija: "Angažman i kultura sjećanja" održaće se u ponedjeljak, 13. maja u Eklektiku sa početkom u 17 časova.

U okviru podijumske diskusije panelisti i publika će raspravljati o pitanju odnosa angažovane društvene i političke prakse, s jedne strane, i onoga što se paušalno podvodi pod termin kulture sjećanja, a podrazumijeva čitav splet raznih oblika individualno i kolektivno generisane, istorijski i kontekstualno uslovljene prakse i institucionalizovanih formi sjećanja i pamćenja, s druge strane.

Kultura sjećanja se odnosi na sistematsko upoznavanje s politikama sjećanja, praksama obilježavanja mjesta istorijski relevantnih događaja, te poticanje javnog dijaloga o kulturi pamćenja kao i osnaživanje stručnih kapaciteta za suočavanje s prošlošću. Na ovaj način ona indirektno ukazuje i na strategije zaborava.

Svi ovi aspekti kulture sjećanja se pretežno vezuju za eksplicitno formulisanu političku volju, mahom intenciju centara političke moći, koja nameće određeni obrazac istorijskog i društvenog sjećanja. U diskusiji bi pored ovog momenta trebalo da se tematizuje i čitav niz drugih oblika prakse sjećanja, prevashodno onaj koji se prepliće sa cijelim spektrom angažovane prakse, koja se često svoje ishodište nema u centru intencionalno određene političke moći, nego se odvija u složenim mrežama angažovane komunikacije, razumijevanja, ispoljavanja, svakodnevnice, i nema uvijek jasno naznačen voljni, odnosno projektivni momenat.

Učesnici_e podijumske diskusije su:

Sara Nikolić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd)
Balša Delibašić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd)
Željko Radinković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd)
Goran Zorić, Centar za mlade Kvart (Prijedor)

Podijumsku diskusiju moderira Milica Pralica (Oštra Nula)

 

 


Buka preporuka

Vijesti

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.