Predragović: Izvorna nadležnost BiH nije svojina, odnosno imovina

Ona je novinarima u Banjoj Luci navela da je riječ o ogromnim površinama kao što su Popovo polje, Semberija, Lijevče polje, Gatačko polje i druga poljoprivredna dobra.

BUKA portal / 12. Februar 2020

 

Direktorica Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a Bosiljka Predragović tvrdi da ne postoji ni zakon niti neki drugi propis na osnovu kojeg bi Ustavni sud BiH mogao da utvrdi da određeno zemljište ne može da bude imovina RS.

Ona je dodala da, po Ustavu Bosne i Hercegovine, "izvorna nadležnost BiH nije svojina, odnosno imovina te da ne može BiH da se utvrđuje ko je vlasnik državne imovine".

- Zakonom o stvarnim pravima u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, pretvaranja društvene, odnosno državne svojine idu ili privatnim ili pravnim osobama ili na RS ili na jedinice lokalne samouprave. I u Federciji BiH to isto zakon predviđa. To znači da je odluka Ustavnog suda zadiranje isključivo u teritoriju RS - rekla je Predragović.

Ona je novinarima u Banjoj Luci navela da je riječ o ogromnim površinama kao što su Popovo polje, Semberija, Lijevče polje, Gatačko polje i druga poljoprivredna dobra.

Ustavni sud BiH utvrdio je da je Ustavu BiH suprotan član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS, kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed RS.

Ustavni sud smatra da je riječ o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine.

Fena


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.