Rajko Dukić ponovo progoni radnike i šalje na poligraf!?

Rajko Dukić, predsjednik Kompanije „Boksit“ iz Milića, podvrgnuo je poligrafskom testiranju više od stotinu radnika preduzeća „Boksit“, „Mileks“ i firmi koje su podizvođači radova u rudniku boksita.

Istinito / 27. Juli 2017

- Na osnovu dojava koje sam imao, pismenih i usmenih, da se već duže vremena vrši krađa goriva iz mašina i vozila u sektoru "Rudarstvo", odnosno na Rudniku i isto preprodaje, organizovao sam poligrafsko ispitivanje za skoro sve koji rade u sektoru "Rudarstvo", bilo da su zaposleni u Kompaniji "Boksit" ili kod podizvođača, navodi Dukić u saopštenju objavljenom na sajtu Boksita.

Poligrafskim ispitivanjem je obuhvaćeno je ukupno  119 radnika, od čega 54 radnika Kompanije "Boksit" a.d. Milići, 21 radnik "Mileks" d.o.o. Milići i 44 radnika iz drugih firmi.

Dukić tvrdi da su poligrafska ispitivanja  u svim slučajevima  potvrdila ono što je „već imao kao saznanje i u pisanoj formi, kada su u pitanju lica koja su krala i prodavala gorivo“. Takođe tvrdi da je poligrafsko ispitivanje bilo na dobrovoljnojosnovi .

-Svi koji su pristupili testu potpisali su izjavu da to čine dobrovoljno, izuzev lica koja su to odbila, navodi Dukić u saopštenju ni dodaje da pojedinci nisu poligrafski obrađeni jer su uhvaćeni u krađi.    Zanimljivo je da će troškove poligrafskog testa snositi radnici koji su testirani, odnosno oni koj „nisu prošli“ na testu.Dukić tvrdi da se krađa goriva odvijala u dužem periodu, tako što su vozila u trećoj smjeni, ispravna ili neispravna, dovožena u krug radionice. Gorivo koje je istakano iz vozila u kanistere skladišteno je u posebnu prostoriju sve dok se ne nakupi približno 300 litara, a potom prebacivano u kolicima.

- Postoje snimci, do automobila koji su bili parkirani izvan radioničkog kruga. Gorivo je prodavano kod tunela u kanjonu, u Derventi i u Dubnici, a kupac je bio i Stanković Aleksandar, navodi Dukić u saopštenju i dodaje da je Stanković „priznao da je to radio“.

Vrijednost ukradenog goriva je procijenio na više desetina hiljada maraka, a namjera mu je da štetu u cjelosti nadoknadi od neisplaćenih plata radnicima koji su navodno krali gorivo. Dukić je najavio i sankcije  za dvadeset sedam rukovodnih i odgovornih lica u Kompaniji, „počevši od portira pa do Izvršnih direktora, zbog čijih je propusta u radu, odnosno pomanjkanja kontrole došlo do krađe goriva“.

Pored svega navedenog, Dukić je najavio otkaz za radnike zaposlene u Kompaniji "Boksit" , sa 01. avgustom ove godine,  ali i "druge zakonom predviđene postupke".

- Koristim priliku da skrenem pažnju zaposlenim da ni na poslu ni u privatnom životu ne potežu za tuđim, krasti se ne isplati a crn obraz nikad se ne opra, poručuje Dukić na kraju saopštenja.

Bilo bi zanimljivo da MUP RS utvrdi koliko je zakona Dukić prekršio vodeći  na svoju ruku policijsku istragu i izlazeći iz okvira zakona koji regulišu radno-pravne odnose.

To se naročito odnosi na zaposlene u preduzećima kojima ne upravlja Dukić, a koji su, prema saopštenju, "dobrovoljno" pristali na poligrafsko ispitivanje.

 

Istinito

 

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.