Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju!

Izrečena je presuda Ratku Mladiću

Buka / 22. Novembar 2017

 Upravo je presudjeno Ratku Mladiću...

 

"Zločini koji su počinjeni spadaju u najstrašnije poznate čovečanstvu - a u njih spadaju i genocid i istrebljenje. Odbrana se pozivala na različite faktore, na njegove dobre namere, dobar karakter, slabo zdravlje, poodmaklo doba, mentalno stanje. Veće smatra da ti faktori imaju malu ili nikakvu težinu", rekao je Ori.

11:59 - Mladić nije kriv po tački jedan za genocid (sedam opština). Kriv je po tački dva za genocid (Srebrenica).

Krvi po svim ostalim tačkama optužnice.

 

Osuđen je na doživotnu robiju!

 

 

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.