Republička inspekcija u najvećoj banjalučkoj osnovnoj školi zbog dvije učiteljice

Vanredna kontrola

Tatjana Čalić / 26. Januar 2021

Republička prosvjetna inspekcija izvršila je vanrednu inspekcijsku kontrolu u najvećoj banjalučkoj osnovnoj školi „Branko Radičević“, a u vezi sa primjedbama roditelja zbog promjene dvije učiteljice.

Jedne u odjeljenju II6, Nede Mićić, a druge u odjeljenju V3, Nade Vasiljević.

Kako je inspekcija utvrdila situacija je u oba slučaja slična- obje učiteljice su radile pod ugovorom o radu na određeno vrijeme, jedna na mjestu radnice koja je bila na bolovanju, druga na mjestu radnice koja je koristila neplaćeno odsustvo. Neda Mićić je, kako su utvrdili, prvi put radni odnos u školi zasnovala 01.09.2016. godine, da bi škola sa njom u više navrata, sa periodičnim prekidima, zaključivala ugovore na određeno vrijeme sve do 13.07.2020. godine kada je njen radni odnos rješenjem bio prekinut zbog povratka učiteljice sa bolovanja.

U slučaju Nade Vasiljević, inspekcija je utvrdila da ona primljena takođe pod ugovorom o radu na određeno vrijeme 01.9.2018. godine do povratka odsutne radnice sa neplaćenog odsustva. Ugovor je i sa Vailjević u nekoliko navrata produžen, a kada je po isteku neplaćenog odsustva, radnica obavijestila školu da se neće vratiti na radno mjesto i podnijela zahtjev za otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme, njeno radno mjesto je formalno-pravno postalo upražnjeno. 

“U skladu sa navedenim odredbama Zakona, svim školama sa područja aktiva Banjaluke, Čelinca, Kotor Varoši i Kneževa je upućena potreba ra radnikom profesor razredne nastave. Dana 19.10.2020. godine JU OŠ „Novak Pivašević“ Stara Dubrava je prijavila tehnološki višak na slobodno radno mjesto profesor razredne nastave čime je popunjeno navedeno radno mjesto, a Nadi Vasiljević prestao radni odnos koji je bio zaključen na određeno vrijeme”, pojašnjavaju u Inspektoratu dodajući da je u međuvremenu, 23.10.2020. godine, još jedna učiteljica obavijestila školu o privremenoj nesposobnosti za rad, te je direktor u skladu sa članom 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, sa Nadom Vasiljević zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu profesor razredne nastave, a najduže do 60 dana, odnosno do 25.12.2020. godine.

U međuvremenu je škola za učiteljicu koja se vratila sa bolovanja, a na čijem mjestu je privremeno radila Neda Mićić, zaprimila Obavještenje o rezultatima ocjene radne sposobnosti od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a u kojem se navodi da kod radnice koja je zaposlena na neodređeno vrijeme na konkretnom radnom mjestu, postoji smanjena radna sposobnost i da osiguranica ne može obavljati poslove radnog mjesta nastavnik razredne nastave, čime je ovo radno mjesto postalo upražnjeno. Direktor škole nakon svih zakonskih procedura koje nisu urodile plodom odlučuje raspisati konkurs, a škola sa Mićić zaključiuje ugovor na određeno vrijeme, do okončanja konkursne procedure. Konkurs je objavljen 25.11.2020 godine u dnevnim novinama Glas Srpske na koji su se javile i Vasiljević i Mićić.

Nakon zaključenja javnog konkursa, komisija za prijem radnika je dana 04.12.2020. godine, je provela propisanu proceduru -bodovanje prosjeka ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja, vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, rezultate ostvarene na testu, rezultate ostvarene na intervjuu i dužinu radnog staža u vaspitno-obrazovnom radu. 

I nakon ove procedure Neda Mićić je na osnovu ostvarenih bodova rangirana na peto mjesto rang liste sa 19,56 bodova, dok je Nada Vasiljević bila deseta sa osvojenih 14,30.

Zaključak inspekcije u oba slučaja, u dijelu koji pokriva njihovu nadležnost, nisu utvrđena kršenje procedura propisanih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Po zakonu u slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru u roku od osam dana od dana prijema obavještenja. Školski odbor provjerava navode iz prigovora i zakonitost sprovođenja postupka izbora i prijema kandidata i odlučuje o prigovoru kandidata. Odluka Školskog odbora je konačna i protiv nje nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti sudski postupak pred nadležnim sudom. Dakle, republički prosvjetni inspektor nema ovlaštenja da donosi odluke umjesto Školskog odbora, niti bilo kojeg drugog organa, te je Školski orbor obavezan da se očituje na navode iz žalbe kandidata”, pojašnjavaju u Inspektoratu.

Sve ovo vrijeme roditelji učenika su uz ove učiteljice, organizovali su i proteste, ali i bojkot nastave jer vjeruju da je sporni konkurs namješten.

I dok u slučaju Vasiljević navode kako su politika i stranačka podobnost u pozadini kompletne priče oko konkursa, roditelji čije je učenike godinama učila Mićić, ističu da ih se politika ne tiče, da se bore isključivo za prava svoje djece da ostanu sa svojom učiteljicom te da novoizabranoj učiteljici žele puno uspjeha u radu sa nekim drugim odjeljenjem. 

I jedni i drugi očekuju reakciju i očitovanje škole, ali i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Milica Malešević, majka jednog od učenika, je podnijela zahtjev MUP-u za održavanje mirne protesne šetnje u subotu 30.01. 2021. godine koja bi trebala krenuti upravo ispred ove banjaluške škole, a završiti na Trgu Republike Srpske gdje će biti predati zahtjevi prema Vladi i Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

Podjetimo Buka je već ranije u pisanju o slučaju učiteljice Nade Vasiljević, a tom prilikom nam je potvrdila da će pravdu potražiti sudskim putem.


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.