Republika Srpska: Pogledajte ko su novi načelnici i gradonačelnici u vašoj opštini

Pregledali smo za vas najnovije izborne rezultate

BUKA / E.P. / 04. Oktobar 2016

NAČELNICI:

Ljubinje            DARKO KRUNIĆ - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ   56,47%

Bileća         MILjAN ALEKSIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD     55,80%

Berkovići     NENAD ABRAMOVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA         53,90

Istočni Mostar   BOŽO SJERAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA     78     58,21

Nevesinje  MILENKO AVDALOVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD     54,68

Gacko  MILAN RADMILOVIĆ - SAVEZ ZA PROMJENE GACKO          51,03


Kalinovik MILEVA KOMLENOVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD     65,57

Foča  RADISAV MAŠIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD          45,79

Čajniče  GORAN KARADžIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA         43,39

Novo Goražde 
MILA PETKOVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         44,65


Rudo RATO RAJAK - SAVEZ ZA PROMJENE RUDO          54,09

Višegrad   MLADEN ĐUREVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD          58,05

Trnovo GORAN VUJIČIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         54,72

Istočno Novo Sarajevo LjUBIŠA ĆOSIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD     69,79

Istočna Ilidža
MARINKO BOŽOVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA         64,85

Istočni Stari Grad BOJO GAŠANOVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA         63,84

Pale BOŠKO JUGOVIĆ - SLOŽNO ZA PALE          56,75

Rogatica MILORAD JAGODIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         52,68

Sokolac MILOVAN BJELICA - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA     57,00

Srebrenica MLADEN GRUJIČIĆ - ZAJEDNO ZA SREBRENICU          70,22

Bratunac NEDELjKO MLAĐENOVIĆ - SAVEZ ZA PROMJENE-BRATUNAC         38,63

Han Pijesak VLADO OSTOJIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         52,07

Vlasenica MIROSLAV KRALjEVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         58,71

Milići MOMIR LAZAREVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         57,17

Šekovići MOMIR RISTIĆ - SOCIJALISTIČKA PARTIJA          51,41

Osmaci LjUBO PETROVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA          51,72

Ugljevik VASILIJE PERIĆ - SAVEZ ZA PROMJENE-UGLjEVIK          63,34

Lopare RADO SAVIĆ - SAVEZ ZA PROMJENE-LOPARE          56,40

Donji Žabar NIKOLA ĐOKANOVIĆ - SRS-SNSD-SP          50,46

Pelagićevo      SIMO STAKIĆ - SOCIJALISTIČKA PARTIJA         51,06

Šamac ĐORĐE MILIĆEVIĆ - SAVEZ ZA PROMJENE-ŠAMAC         53,07

Vukosavlje ELVIR HADžIOMEROVIĆ - SDA/SBB         39,84

Modriča MLADEN KREKIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         52,56

Petrovo OZREN PETKOVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA         64,75

Brod      ILIJA JOVIČIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         46,25

Derventa
MILORAD SIMIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD          64,44

Stanari  DUŠAN PANIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         69,02

Prnjavor DARKO TOMAŠ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         60,84

Teslić MILAN MILIČEVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA          57,10

Srbac      MLAĐAN DRAGOSAVLjEVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         66,24

Kotor Varoš      ZDENKO SAKAN - SAVEZ ZA PROMJENE-KOTOR VAROŠ         48,46

Čelinac MOMČILO ZELjKOVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         35,58

Laktaši RANKO KARAPETROVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD      74,85

Kneževo GORAN BOROJEVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT         54,61

Gradiška ZORAN ADžIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         56,35


Kozarska Dubica RADENKO RELjIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         68,26

Kostajnica DRAGO BUNDALO - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA         35,98

Novi Grad MIROSLAV DRLjAČA - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         55,89

Krupa na Uni MLADEN KLjAJIĆ - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ         57,72

Oštra Luka DRAGAN STANAR - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ          54,25

Petrovac MILAN GRBIĆ - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ          38,86

Ribnik RADENKO BANjAC - SOCIJALISTIČKA PARTIJA          53,33

Jezero      SNEŽANA RUŽIČIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD          55,37

Kupres(RS)   GOJKO ŠEBEZ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         100,00

Šipovo  MILAN KOVAČ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD          53,62

Mrkonjić Grad  DIVNA ANIČIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD     5.893     58,79

Istočni Drvar ( Podaci nisu dostupni )

Jezero        SNEŽANA RUŽIČIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         55,37GRADONAČELNICI


Prijedor MILENKO ĐAKOVIĆ - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ     21.238     62,35

Banja Luka IGOR RADOJIČIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD         56,83

Trebinje   Luka Petrović ( SNSD ) 57,33%

Doboj OBREN PETROVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA          55,20

Zvornik ZORAN STEVANOVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD          74,79

Bijeljina MIĆO MIĆIĆ - SAVEZ ZA PROMJENE-BIJELjINA          49,29

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.