Rudnik i termoelektrana Ugljevik i dalje gomila gubitke

U polugodišnjem finansijskom izvještaju za 2012. godinu precizirano je da je ovo preduzeće poslovalo s gubitkom od više od sedam miliona maraka.

Buka/Agencije / 06. August 2012

„Ukupan neto gubitak u obračunskom periodu iznosi 7.011.734 KM“, stoji u ovom dokumentu.

Gubitak za prvih šest mjeseci ove godine je za oko pet miliona KM veći od prošlogodišnjeg.

Dugoročni krediti RiTE Ugljevik na kraju prvog polugodišta iznosili su 24,8 miliona KM, odgođene porezne obaveze 9,7 miliona KM, a kratkoročne obaveze prelaze 20 miliona.

U ovom preduzeću povećan je broj zaposlenih u odnosu na raniji period i na kraju 30.juna 2012. bilo je zaposleno 1.896 radnika.

RiTE Ugljevik je za troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda izdvojila nešto više od 30 miliona maraka.

Protiv ovog preduzeća je Elektroprivreda Slovenije podnijela tužbu u kojoj traži odštetu od čak milijardu i 570 miliona KM.

U novoj, prije nekoliko mjeseci dopunjenoj tužbi, slovenska kompanija je precizno navela iznose miliona koje traži kao odštetu po nekoliko osnova.

Tačno 826.523.511 KM traže na ime sredstava uloženih u izgradnju RiTE Ugljevik, zatim 523.920.459 KM na ime naknade za gospodarenje udruženim sredstvima, te 65.950.700 KM na ime odštete zbog neisporučne električne energije od 1. januara 2005. do 30. septembra 2008.godine, sve zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od 1. oktobra 2008. do isplate.

Prvobitni tužbeni zahtjev bio je od 66,8 miliona KM, ali je u januaru ove godine podnesena dopuna tužbe u kojoj slovenska elektroprivreda traži još oko milijardu i 500 miliona KM odštete od RiTE Ugljevik.

Sve ovo je konstatirala nezavisna revizorska kuća "Deloiette" u revizorskom izvještaju o radu RiTE Ugljevik u 2011.godini, a predstavnici Vlade RS su ranije istakli da će koristiti sva pravna sredstva da se ugljevičko preduzeće „odbrani“ od ove tužbe.


 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.