SAMO KREDITI I ZADUŽENJA, NIŠTA OD KRESANJA STAVKI ZA LUKSUZ: Državne firme iz BiH planiraju kupovinu električnih automobila u ovoj godini

U BiH javne nabavke predstavljaju jedan od kancera društva i jedan od najvećih izvora korupcije.

Elvir Padalović / 16. Maj 2020

 

Osim toga, odavno se stekao utisak da su javne nabavke jedan od razloga za bavljenje politikom, jer ogroman broj osvojenih tendera dobijaju kompanije koje imaju bliske veze sa vladajućom politikom u ovoj zemlji.

Analizom planova javnih nabavki ugovornih organa, vidljivo je da je u 2020. godini predviđena nabavka velikog broja "luksuznih" roba i usluga u cilju reprezentacije ili kada je u pitanju nabavka automobila, posebno nabavka automobila više i visoke klase.

Napominjemo, radi se o posebno izazovnoj godini, jer je izborna, a tada tradicionalno rastu apetiti i budžeti za pojedine segmente javnih nabavki, pogotovo kada je riječ o nabavci radova, a drugo, ovo je godina koju polako, ali sigurno izjeda COVID 19.

Trenutno su u toku rebalansi budžeta u skoro svim ugovornim organima (institucijama na svim nivoima, kao i javnim preduzećima i ustanovama), te će biti interesantno kako će se rebalansirani budžeti odraziti na pojedine troškove u vezi sa „luksuzom“.

Za nadati se da će okolnosti pandemije COVID-19 usloviti mnoge da koriguju svoje planove i smanje nepotrebna izdvajanja, kao što su izdvajanja za luksuzne robe i usluge.

Ono što pomalo zabrinjava jeste činjenica da se još uvijek ne dešava gotovo ništa kada je riječ o smanjivanju troškova po ovim stavkama. 

Prema provedenoj analizi, svega 65 ugovornih organa iz uzorka od 103 ugovorna organa za 2020. godinu je objavilo Plan javnih nabavki, koji je javno dostupan na njihovom websajtu.

Istovremeno, analiza ukazuje da se kod ovih 65 ugovornih organa planiralo izdvojiti 2.888.197,81 KM (bez PDV-a) za nabavke u vezi sa reprezentacijom i poklonima, te čak 3.620.744,10 KM (bez PDV-a) za automobile sa vrijednošću preko 40.000 (bez PDV-a).

Između ostalog,  za potrebe direkcije kompanije "Elektrodistribucija" Sarajevo, planirana su vozila u vrijednosti od 600.000 KM, te nabavka vozila na električni pogon (?!) za podružnice u vrijednosti od 250.000 KM.

Dalje, preduzeće “Putevi RS” je planiralo nabavku vozila u vrijednosti od 299.145,00 KM bez PDV-a, što je posebno zanimljivo imajući u vidu da su krajem marta raspisali tender za kreditno zaduženje od 200 miliona maraka, koje će prema planu biti utrošene za investiciona ulaganja.

“Elektroprivreda HZHB” planira sljedeće nabavke automobila: putnička vozila u vrijednosti od 189.600,00 KM, terenska vozila niže klase u iznosu od 435.000,00 KM, zatim nabavku vozila u vrijednosti od 100.000,00, te vozilo srednje klase u iznosu od 40.000,00 KM. Čini se kako u ovom preduzeću krize nema.

Aleksandar Draganić, koordinator za istraživanja u Agenciji za razvoj preduzeća EDA u Banjaluci, kaže za BUKU kako je evidentno da će okolnosti koje je prouzrokovala pandemija COVID-19 usloviti mnoge da koriguju svoje planove i smanje izdvajanja za javne nabavke, prvenstveno nepotrebnih izdvajanja kao što su izvajanja za luksuzne robe i usluge.

“Međutim, još uvijek nije vidljivo da se donose novi planovi nabavki u kojima je došlo do korekcije izdvajanja za tzv. luksuzne robe i usluge, već su prisutni zahtjevi za dodatnim prihodima od kredita, transfera i donacija da bi se sanirale posljedice smanjenja ekonomske aktivnosti, a time i javnih prihoda”, kaže za BUKU Draganić.

Sa smanjenjem izdvajanja za "luksuzne" robe i usluge bi se svakako obezbijedila značajna nedostajuća sredstva za osnovne potrebe u radu ugovornih organa, ističe on.

Istraživanja pokazuju kako bi samo 20% ušteda u svim javnim nabavkama, čija je vrijednost preko 3 milijarde KM tokom jedne godine, iznosila sigurno preko 600 miliona KM. To je skoro pa iznos kredita koje je MMF odobrio Bosni i Hercegovini za borbu protiv pandemije COVID-19.


 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.