SKANDALOZNO KORIŠTENJE JAVNIH SREDSTAVA: Mora se ispitati državna garancija za gradnju Bloka 7 TE Tuzla

Legalnost korištenja javnog novca kao garancije za gradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla se mora ispitati, navodi se u novoj žalbi.

Maja Isović Dobrijević / 26. Septembar 2018

Planovi po kojima bi se javna sredstva koristila kao garancija za kineski kredit koji bi se uložio u planirani Blok 7 Termoelektrane Tuzla bi mogli biti u sukobu sa zakonom i trebali bi biti istraženi od strane Sekretarijata Energetske zajednice, navodi se u žalbi koja je danas podnesena ovoj regionalnoj organizaciji od strane Udruženja "Aarhus centar u BiH" i mreže CEE Bankwatch.

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost za garanciju za kredit od 614 miliona eura koji bi osigurala kineska Izvozno-uvozna banka (CEXIM BANK) i pokušava “progurati” ovo pitanje kroz Parlament FBiH prije općih izbora 07. oktobra.  Podsjetimo, prema Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice, Bosna i Hercegovina mora poštovati pravila EU o poticajima u energetskom sektoru. Između ostalog, u većini slučajeva državne garancije smiju pokriti maksimalno 80 posto ukupnog iznosa kredita.

Međutim, predložena garancija za Blok 7 Termoelektrane Tuzla pokriva 100 posto kredita, kao i kamate i druge vezane troškove. Postoje slučajevi kada su ovakve garancije dopuštene, ali Udruženje "Aarhus centar u BiH" i CEE Bankwatch su stajališta da u ovom slučaju nisu ispunjeni relevantni uslovi.  

“Imajući na umu vrlo komplikovanu legislativu o poticajima, sama činjenica da je Vijeće za državnu pomoć BiH odobrilo ovu garanciju za osam radnih dana od primitka zahtjeva od strane Ministarstva finansija FBiH baca sumnju na kvalitet te procjene”, rekla je Nina Kreševljaković iz Udruženja "Aarhus centar u BiH".

Ona je kazala da je korištenje javnih sredstava za podršku izgradnje termoelektrane na ugalj skandalozno i zaslužuje mnogo dublji uvid u predmet od ovog koji sada imamo.

"Sekretarijat Energetske zajednice treba ispitati ovaj slučaj prije nego se učine dalji koraci, a poslanici u Parlamentu se trebaju oduprijeti predizbornim pritiscima da odobre ovu garanciju prije nego se donese konačna odluka o legalnosti ove garancije”, dodala je Nina Kreševljaković.

Pippa Gallop iz CEE Bankwatch Network rekla je da još od 2017.godine Kina zahtijeva od kineskih firmi koje rade u inostranstvu da poštuju zakone i pravila zemalja domaćina, kao i najbolje međunarodne prakse.

"Kina mora prestati razmišljati o finansiranju ovog projekta dok traje istraga o potencijalno nezakonitoj državnoj pomoći”, izjavila je Pippa.

Podsjetimo da je ugovor o uspostavi  Energetske zajednice stupio na snagu 2006. godine i ima za cilj kreiranje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na svijetu između EU i Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Zaključivanjem ovog Ugovora, ugovorne strane iz regije se obavezuju da između sebe uspostave zajedničko tržište električne energije i gasa koje će funkcionirati po standardima tržišta energije EU sa kojim će se integrirati.

To se postiže postepenim preuzimanjem dijelova acquis-a EU, odnosno implementacijom odgovarajućih direktiva i uredbi EU u područjima električne energije, gasa, zaštite životne sredine, konkurencije, obnovljivih energetskih resursa, energetske efikasnosti, nafte i statistike.

Podsjetimo da prema podacima Vlade Federacije, koji su ranije objavljeni, gradnja Bloka 7 TE u Tuzli koštaće oko 1,6 milijardi KM, što je ujedno i najveća poslijaratna investicija u Federaciji BiH.

Prema informacijama iz ovog projekta Izgradnjom zamjenskog Blok 7-450 MW TE Tuzla će dobiti proizvodni kapacitet visoke efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (stari blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30%, a novi blok 7 u kondenzacionom režimu > 42 %, a u kogenerativnom > 62 %), a radit će bez ispuštanja otpadnih voda.

Međutim, ekolozi se ne slažu sa ovim projektom.

Zamjenski Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji i uz isporuku električne energije vršiće i isporuku toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac (perspektivno i Živinica), što ima vrlo povoljan utjecaj na okoliš u ovim gradovima.

Zamjenski Blok 7 će imati sve potrebne elemente koji omogućavaju izgradnju u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama za postrojenja za sagorijevanje – LCP BAT (Best Available Techniques), a bit će usklađen sa dijelom Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (IED) koji se odnosi na postrojenja za sagorijevanje (Poglavlje III, Annex V).

Izgradnja zamjenskog Bloka 7 će dati pozitivne efekte u užem i širem okruženju Termoelektrane, posljedično kroz smanjenje emisija u zrak, vodu i tlo, te zbog primjene okolinski najprihvatljivijeg načina deponiranja produkata sagorijevanja. U odnosu na postojeće stanje na starim blokovima u TE ¨Tuzla¨, izgradnjom zamjenskog Bloka 7 smanjenje postojećih emisija biće i do 20 puta.

Na kraju možemo istaći da je Tuzla jedan od najzagađenijih gradova u Evropi.

 

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.