Sofia Kafe u maju Sa Srećkom Kovačevićem

Udruženje Sofia u maju 2019. godine u SOFIA KAFEU za predavača predstavlja Srećka Kovačevića.

BUKA portal / 13. Maj 2019

Foto: Pinterest

TEMA: Relativnost jezika kao determinata filosofskog (i naučnog) diskursa.

MJESTO: Picerija Verdi, na adresi Branka Majstorovića 21

VRIJEME: 19 časova


Predavanje prevaspitava i u dijalog postavlja Sapir- Vorfovu hipotezu o jeziku i njen odnos sa istorijskim pojavljivanjem filosofskih (i naučnih) diskursa u vremenu:

 

U filosofskom i naučnom dijalogu se postavlja pitanje kako S-V hipoteza djeluje na pojavu novih filozofskih cjelina u istoriji njihovih početaka, trajanja i završetaka. Na primjer, da li starogrčki jezik (po S-V hipotezi) determiniše pojavu antičke filosofije i njen drugačiji odnos prema stvarnosti - drugačijoj misli koja nije razumljiva u ostalim jezicima. Da li latinski kvari ili samo daje drugačije posmatranje svijeta kroz filosofiju koja ne zavisi od kulture već od jezika.
Da li njemački jezik determiniše način na koji se njemačka filosofija odnosi prema stvarnosti; ili da li britanski empirizam od strane engleskog jezika ima oskudnu metafizičku komponentu.

O PROJEKTU

Cilj ovog projekta jeste promovisanje kritičkog razmišljanja i kulture dijaloga, a kroz Filozofski kafe omogućeno je učešće u filozofskoj raspravi i onima koji nemaju formalno filozofsko obrazovanje.

Moderator večeri je predavač/predavačica koja će održati uvodno predavanje u trajanju do 45 minuta, a onda voditi razgovor na temu svog predavanja ( s tim da se za moderatora može odabrati i druga osoba, u dogovoru sa predavačem/icom).

Teme kojima će se predavači/predavačice mogu predstaviti kreću se od aktuelnih:

FILOZOFIJA NAUKE
FILOZOFIJA JEZIKA
PRAKTIČNA FILOZOFIJA

ali fokus nije striktno ograničen na ova područja.

Filozofski kafe prvi put…

Prvi Filozofski café održan je u Parizu 1992. godine, a pokrenuo ga je i održao Marc Sautet, francuski pisac, prevoditelj, učitelj i filozof. Od tada je u različitim oblicima održan u velikom broj zemalja.

Cilj

Cilj filozofskog kafea jeste propitivanje svih onih pitanja kojima se filozofija bavi još od antičkih vremena do danas, te kako tada tako i danas pokušava doći do odgovora, a u skladu sa duhom vremena.

PRAVILA PONAŠANJA “SOFIA KAFEA”:

Tok same večeri ne nalaže posjedovanje stručnog poznavanja filozofije, nego aktivno promišljanje o temi koja se obrađuje, zatim kulturu dijaloga i poštovanje sagovornika, sposobnost iznošenja vlastitog mišljenja potkrijepljenog objektivnim argumentima i primjerima te propitivanje same teme, ostalih sudionika kao i samog predavača/icu.

Za sve ostale informacije obratite se putem e-mail adrese: [email protected]


Buka preporuka

Vijesti

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.