SOFIA KAFE U SEPTEMBRU: O ozbiljnom shvatanju Darvina

Tema: OZBILJNO SHVATANJE DARVINA / NATURALISTIČKI PRISTUP FILOZOFIJI

BUKA portal / 16. Septembar 2019

Foto: Ilustracija

 

Predavači: Mr Miroslav Galić, Mr Željko Šarić

Vrijeme: 28. septembar 2019. godine, 19 časova

Mjesto: Pizerija Verdi, Branka Majstorovića 21, Banja Luka, preko puta Gimnazije

"Značaj naučne revolucije za filozofiju je neupitan. Moderna filozofija - jednako racionalistička i empiristička - bi bila nemoguća bez velikog napretka u fizici. Slično tome, mogli bismo anticipirati da će darvinistička revolucija imati važne implikacije po filozofiju. Ja bih otišao i dalje i rekao da bismo mogli očekivati da će Darvinovo djelo imati veće implikacije po filozofiju nego što ih je imala fizika. Teorija evolucije putem prirodne selekcije ima direktan uticaj na našu vrstu. Ne samo da se nalazimo na zrncetu prašine koje je nošeno kovitlacem kroz prazninu, već i mi sami nismo ništa više od transformisanih majmuna. Ako ta spoznaja ne može da utiče na naša viđenja epistemologije i etike, onda ne znam šta može." - Majkl Ruz

Najnoviji prevod Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nosi naslov Ozbiljno shvatanje Darvina, a riječ je o djelu kanadskog filozofa britanskog porijekla koji se bavi filozofijom biologije, etikom i istorijom i filozofijom nauke, Majkla Ruza.

Za prevod su odgovorni Mr Miroslav Galić i Mr Željko Šarić, koji će vam predstaviti značaj ovog djela za filozofiju na našem jeziku.

 

 


Buka preporuka

Vijesti

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.