Šta BiH treba popraviti da bi naši građani mogli slobodno putovati u zemlje EU

Kritetiji obuhvataju posebno epidemiološku situaciju i mjere zaštite, uključujući fizičku distancu, kao i ekonomska i socijalna razmatranja

BUKA portal / 30. Juli 2020

 

 

Vijeće Evropske unije zasijedalo je jučer te su, između ostalog, razmatrali u i revidiranje spiska zemalja čiji građani mogu bez ograničenja putovati u zemlje EU.

Bosna i Hercegovina ni ovaj put nije dospjela na spisak.

- Nakon pregleda pod preporukom postupnog ukidanja privremenih ograničenja neesecijalnih putovanja u EU, Vijeće je ažuriralo popis zemalja za koje treba ukinuti ograničenje. Kao što je navedeno u preporuci Vijeća, ovaj će se popis i dalje redovno pregledavati i, ovisno o slučaju, ažurirati  - kazali su iz Vijeća EU.

Na spisku su trenutno Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina uvjetno.

Navedeno je da bi se stanovnici Andore, Monaka, San Marina i Vatikana trebali smatrati stanovnicima EU u svrhu ove preporuke.

- Kriteriji za određivanje trećih zemalja za koje bi trebalo ukinuti trenutna ograničenja putovanja obuhvataju posebno epidemiološku situaciju i mjere zaštite, uključujući fizičku distancu, kao i ekonomska i socijalna razmatranja. Primjenjuju se kumulativno - dodaju iz Vijeća EU.

Da bi ograničenja putovanja bila ukinuta za građane BiH, ali i drugih država koje pripadaju trećim zemljama, moraju biti ispunjeni kriteriji. Vijeće EU je tačno naznačilo koji su to:

- broj novih slučajeva zaraze COVID-19 virusom u posljednjih 14 dana i na 100.000 stanovnika mora biti blizu ili ispod prosjeka EU, kao što je bilo 15. juna 2020. godine. Ovo podrazumijeva brojku od 16 zaraženih na 100.000 stanovnika;

- stabilan ili opadajući trend novozaraženih u posljednjih 14 dana;

- ukupni odgovor na COVID-19 uzimajući u obzir dostupne informacije, uključujući aspekte kao što su testiranje, nadzor, praćenje kontakata, zadržavanje, liječenje i izvještavanje, kao i pouzdanost informacija i, ako je potrebno, ukupni prosjek rezultata za Međunarodni zdravstveni pravilnik (IHR). Informacije koje u ovom pogledu daju delegacije EU, također, trebaju se uzeti u obzir.

Osim toga, i reciprocitet bi se trebao uzimati u obzir redovno i od slučaja do slučaja.

U zemljama gdje se ograničenja putovanja i dalje primjenjuju, sljedeće kategorije ljudi trebaju biti izuzete od ograničenja:

- Građani EU i članovi njihovih porodica

- dugoročni stanovnici EU i članovi njihovih porodica

- putnici sa bitnom funkcijom ili potrebom, kako je navedeno u Preporuci.

Navedeno je da i zemlje povezane sa Šengenom, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska, također sudjeluju u Preporuci.

- Ograničenja putovanja mogu se potpuno ili djelomično ukinuti ili ponovno uvesti za određenu treću zemlju koja je već navedena na osnovu promjena u nekim uvjetima i, kao posljedicu toga, u procjeni epidemiološke situacije. Ako se situacija u trećoj zemlji naglo pogorša, trebalo bi primijeniti brzo odlučivanje - kazali su i Vijeća EU aludirajući na to da se neće čekati da prođu dvije sedmice da bi se revidirao spisak.


Avaz


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.