Šta nam donosi Deklaracija iz Sofije? Pogledajte šta su dogovorili lideri

Evropska unija ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, navodi se između ostalog u Deklaraciji iz Sofije kao zaključak Samita lidera EU i Zapadnog Balkana.

N1 / 17. Maj 2018

 "EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i načelima kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, bezbednosnim i privrednim interesima", navedeno je u Deklaraciji.

 

Dodaje se da su, na osnovu dosadašnjeg napretka, partneri sa Zapadnog Balkana ponovo potvrdili posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru.

 

"EU je odlučna da pojača i intenzivira angažman na svim nivoima kako bi podržala političku, privrednu i društvenu transformaciju regiona, iz među ostalog kroz pojačanu pomoć koja se zasniva na konkretnom napretku partnera sa Zapadnog Balkana u oblasti vladavine prava, kao i u društveno - ekonomskim reformama", piše u Deklaraciji.

 

Unija je pozdravila "posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana preimućstvu demokratije i vladavine prava, naročito u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina".

 

"Djelotvorno sprovođenje reformi tih partnera počiva na tim temeljima. Civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije", navedeno je.

 

Takođe se podržava opredeljenje partnera sa Zapadnog Balkana da nastave da jačaju dobrosusedske odnose, regionalnu stabilnost i uzajamnu saradnju. 

 

 

"Izgradnja guste mreže veza i prilika sa EU i u regionu je presudno za zbližavanje naših građana i privreda, kao i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Nadovezujući se na ostvareni napredak, između ostalog kroz regionalne inicijative, zalažemo se da značajno poboljšamo povezanost u svim dimenzijama: transportnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj", piše u Deklaraciji.

 

EU poručuje da je saglasna sa podsticanjem povoljnog tržišnog i investicionog okruženja na Zapadnom Balkanu, kako bi se brže napredovalo u smjeru digitalne ekonomije i održivih društava koja vode računa o klimi u skladu sa Pariskim sporazumom. Energetska sigurnost biće prioritet, dodaje se.

 

"Poseban naglasak staviće se na stvaranje dodatnih prilika za mlade, obezbjeđujući pri tome da to doprinosi društveno - ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana", poručeno je.

 

U Deklaraciji se kaže i da borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući finasiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca iziskuju pojačanu saradnju.

 

Navodi se i da "EU i partneri sa Zapadnog Balkana uviđaju da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala od suštinskog značaja za političku i društveno-ekonomsku transformaciju regiona, kao i za regionalnu stabilnost i bezbjednost, što je u najboljem interesu njihovih građana". EU je pozdravila i doprinos Zapadnog Balkana zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici.

 

"Protiv dezinformisanja i drugih hibridnih aktivnosti borićemo se zajedno uz veću saradnju u oblasti otpornosti, sajber bezbednosti i strateške komunikacije", piše u Deklaraciji.


Buka preporuka

Region

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.