Statistički podaci o stanovništvu Republike Srpske, tužna realnost zbog koje niko nije zabrinut

Ovo su podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

BUKA portal / 03. Decembar 2018

Od 1 157 516 stanovnika Republike Srpske


- U prosjeku 235 počini suicid svake godine (većinom muškarci, većinom vješanjem)
- 75 000 se u prethodnoj godini obratilo za pomoć centrima za mentalno zdravlje (od tog broja 31 000 njih se prvi put obratilo za pomoć)
- Glavni uzrok smrti su bolesti cirkulatornog sistema

U 2016. godini

- 35 000 je potpuno nepismeno (većinom žene)
- 466 952 je kompjuterski nepismeno (većinom žene)
- 58 651 nema nikakvo obrazovanje (većinom žene)
- 97 022 nepotpuno osnovno obrazovanje (većinom žene)
- 212 834 završenu osnovnu skolu (većinom žene)
- 508 414 završenu srednju skolu (većinom muškarci)
- 128 614 više ili visoko obrazovanih (većinom muskarci)

- Svaki 6. stanovnik je u stanju socijalne potrebe (2012. godine je svaki 3. stanovnik bio u stanju socijalne potrebe)
- Svaka 4. maloljetna osoba je u stanju socijalne potrebe, uglavnom ugrožena porodičnom situacijom (2012. godine je kroz službe socijalne zaštite evidentirano 110 921 maloljetno lice koje se našlo u stanju socijalne potrebe)

- Br. stanovnika - u stabilnom padu (2016. godine 1 157 516)
- Br. rodjenih - u stabilnom padu (2016. godine 9 452)
- Br. umrlih - u stabilnom porastu (2016. godine 13 970)
- Prirodni prirastaj - negativan od 2002. i sa stabilnim opadajucim trendom (u prosjeku -3 500)
- Br. sklopljenuh brakova - u stabilnom padu (2016. godine sklopljeno 5 563)
- Br. razvoda - u stabilnom porastu (2016. godine 1 025)

- Br. ucenika u osnovnim skolama - u stabilnom padu
- Br. ucenika u srednjim skolama - u stabilnom padu
- Br. studenata - od 2012. u stabilnom padu

- Br. korisnika prava na penziju - u stabilnom porastu
- Prosjecna penzija 2016. - 308,67 KM (2009. godine bila 319,88 KM)
- Prosjecna plata 2016. - 836 KM
- Prosjecna potrosacka korpa - 1259,91 KM

- Br. korisnika socijalne zastite u 2016. godini - 191 604 (2012. godine bilo rekordnih 376 802).


Buka preporuka

BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.