STIŽE JOŠ JEDAN "KORONA ZAKON": Subvencionisanje najniže neto plate, subvencije poreza na dohodak, subvencije kamata na kredite....

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na sjednici održanoj u petak u Mostaru usvojila je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK-a - tzv. "korona zakon"

BUKA portal / 23. Maj 2020

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih zastupnika koje je Vlada HNK-a prihvatila, saopšteno je iz Skupštine HNK-a.

"Zakon između ostalog predviđa subvencioniranje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane gospodarstvu, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja županijskih administrativnih i sudskih taksi, umanjenje dotacija/granta za financiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plaća, umanjenje naknada za rad komisija, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, a sve u cilju podrške održivosti gospodarstva, kao i za održanje stabilnosti Proračuna i izvanproračunskih fondova HNK-a", ističu iz kantonalne Skupštine.


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.