Što dalje od rodne grude: Ministarstvo bezbjednosti objavilo dokument o broju odjavljenih ljudi iz BiH

Prema podacima Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u 2018. godini, 4.113 osoba je odjavilo boravak u Bosni i Hercegovini, to jeste trajno se odselilo sa ovih prostora.

Elvir Padalović / 01. Septembar 2019

Ovi podaci objavljeni su u dokumentu "Migracioni profil 2018" koje je objavilo Ministarstvo bezbjednosti BiH a koji je objavljen početkom jula ove godine.

 


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u okviru svoje nadležnosti za iseljeništvo, u svrhu pripreme stanja emigracije iz Bosne i Hercegovine za Migracioni profil BiH, koristi statističke podatke agencija za statistiku zemalja prijema o ukupnom broju bh. iseljenika koji u zemljama prijema borave duže od 12 mjeseci. Također Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nije nadležno za emigriranje iz Bosne i Hercegovine i u tom smislu za prikupljanje podataka o odlasku stanovništva iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou.

Prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 2 miliona što čini 56,6% u odnosu na 3.531.159 ukupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini.18

Kada govorimo o emigraciji iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou jedini podaci koji se mogu koristiti kao statistika emigracija po godinama su podaci koje vodi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine o broju osoba koje su se odjavile iz evidencije o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine radi iseljenja u druge države. Prema njihovim podacima, u 2018. godini, 4.113 osoba je odjavilo boravak u Bosni i Hercegovini.

Međutim i samo Ministarstvo bezbjednosti BiH ukazuje na manjkavost podataka kada je riječ o emigraciji iz BiH te da se oslanjaju isključivo na Podatke Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH o broju osoba koje su se odjavile iz evidencije  o prebivalištvu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine.


"Ovi podaci ne mogu biti pokazatelji trenda emigracije iz Bosne i Hercegovine, jer ne predstavljaju sveukupne podatke o iseljavanju iz BiH, ali ukazuju na to da su najčešće zemlje destinacije za emigranate iz Bosne i Hercegovine već par godina Njemačka i Austrija, dok je broj onih koji odlaze u Hrvatsku i Srbiju sve manji, a Slovenija postaje treća najčešća zemlja destinacije" navodi se u Migracionom upitniku.

 


Drugim riječima stvarna slika mnogo je gora od ove zvanične.


Na osnovu bilateralnih sporazuma o zapošljavanju koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa Slovenijom i Njemačkom, veliki broj radnika se zapošljava u ovim zemljama posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi i u vlastitom aranžmanu.

Tako, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH o zaposlenim državljanima BiH u zemljama s kojima BiH ima potpisan sporazum o zapošljavanju, u periodu od januara do oktobra 2018. godine u Republici Sloveniji se zaposlilo 13.198 državljana BiH, a u Saveznoj Republici Njemačkoj 1.000 državljana BiH, što je ukupno 14.198 osoba. 

Primjetan je porast broja državljana BiH u zadnje tri godine koji se zapošljavaju posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH. U 2016. godini na ovaj način se zaposlilo 5.857 državljana BiH, a 2017. godine ukupno 9.930 osoba.

 

 


Buka preporuka

Politika

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.