Što ste disali, disali ste: U naredna dva dana ponovni porast koncentracije zagađujućih materija

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije. 

BUKA portal / 06. Decembar 2018

Tokom jučerašnjeg dana došlo je do značajnog pada koncentracija zagađujućih materija na svim mjernim mjestima u Federaciji BiH. I pored toga, na mnogim mjernim mjestima su i dalje prekoračene propisane dnevne granične koncentracije lebdećih čestica, odnosno sumpordioksida
Tokom noći i jutra došlo je do stabilizacije atmosfere te se u naredna dva dana očekuje ponovni porast koncentracije zagađujućih materija u kotlinskim predjelima Bosne. 

Opći geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. 

 Za sprovedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije. U Kantonu Sarajevo od preksinoć je na snazi epizoda "upozorenje" i sve interventne mjere za smanjenje emisija u zrak koje proglašenje ove mjere podrazumijeva. 

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije. 

Tokom jučerašnjeg dana došlo je do značajnog pada koncentracija zagađujućih materija na svim mjernim mjestima u Federaciji BiH. I pored toga, na mnogim mjernim mjestima su i dalje prekoračene propisane dnevne granične koncentracije lebdećih čestica, odnosno sumpordioksida. 

U Sarajevu su prekoračene propisane koncentracije lebdećih čestica PM10 na stanicama Otoka (59 ug/m3 , propisana granična iznosi 50 ug/m3) i Ilidža (77ug/m3), dok su na stanicama Bjelave i Vijećnica bile zadovoljavajuće. 

U Ilijašu su te koncentracije jučer bile najviše u cijeloj FBiH i iznosile su 126 ug/m3. 

U Zenici su te vrijednosti bile prekoračene na svim mjernim mjestima (70-90 ug/m3 PM10), a na dva mjerna mjesta je bilo i blago prekoračenje propisane koncentracije za sumprodioksid. 
U Tuzli, Lukavcu i Živinicama su koncentracije lebdećih čestica pokazale slične nivoe kao u Sarajevu, a u Živinicama su ponovo prekoračene i propisane koncentracije sumpordioksida (150 ug/m3, propisano 125 ug/m3). 
Koncentracije mjerenih polutanata u Goraždu i Jajcu su ostale u okviru propisanih vrijednosti.

 

FENA


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.