Strankama iz budžeta Srpske skoro 4 miliona KM

Parlamentarne stranke Republike Srpske će naredne godine iz budžeta dobiti 3,9 miliona KM, što je za oko 70.000 KM više od prošle godine i za oko 700.000 KM više nego što je izdvojeno 2016, kada su održani posljednji lokalni izbori.

BUKA portal / 21. Decembar 2019

 

Kao i mnogi drugi budžetski korisnici koji će sjledeće godine osjetiti povećanje budžeta, više novca obradovaće i parlamentarne stranke. Kako je navedeno u budžetu Republike Srpske za 2020, grantovi za parlamentarne stranke iznose 3.925.000 KM, dok su prošle godine iznosili 3.853.000 KM.

Neki su to pravdali većim brojem partija, neki zakonskim obavezama i povećanjem cijelog budžeta, dok neki kažu da treba imati u vidu da je sljedeća godina izborna.

Kako je ranije objašnjeno, povećanje je regulisano zakonom koji nalaže da se 0,2 odsto budžeta na svim nivoima vlasti u BiH raspoređuje na političke partije.

Iako smo od Ministarstva uprave i lokane samouprave Republike Srpske tražili objašnjenje zašto je došlo do povećanja ove stavke, odgovor nismo dobili.

Opozicioni narodni poslanici već su kritikovali povećanje ističući da nijedna stranka, pa ni ona čiju su oni članovi, ne treba da dobija toliko građanskog novca, a odgovor na pitanje zašto su ova izdavanja povećana tražili su i neki poslanici vladajuće koalicije.

I ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovaj novac trebao iskoristiti za neke druge svrhe.

– Imajući u vidu situacije i obaveze vraćanja prethodno uzetih kredita, svaka ušteda koja se može napraviti u budžetu Republike Srpske je nužna i potrebna. Nažalost, to nije u fokusu aktuelne Vlade, kao što možemo da vidimo da je na mnogo pozicija povećanje planirano i usvojeno – rekao je Pavlović.

On smatra da partije ne treba da se finansiraju iz budžeta, već iz svojih članarina.

– Ako imaju članstvo i ako članovi hoće da plate članarinu u partiji, to neka urade i neka se tako finansiraju, jer finansirati to na teret svih građana Republike Srpske nije pošteno, imajući u vidu stanje ekonomije i života građana – rekao je on.

Grantovi

Kako je u obrazloženju budžeta navedeno, grantovi u 2020. godini iznose 56,7 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 10 miliona KM, odnosno 21,4 odsto u odnosu na sredstva planirana Rebalansom budžeta za 2019. godinu.

– Sredstva granta iz budžeta Republike Srpske obuhvataju tekuće i kapitalne grantove neprofitnim subjektima, kao što su organizacije i udruženja za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom, organizacija i udruženja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske i pravne saradnje, humanitarne, sportske i omladinske, etničke, vjerske i političke organizacije i udruženja i slično – navedeno je u obrazloženju.

 

Izvor. Srpskainfo.com


Buka preporuka

Politika

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.