Sve o novim pravilima: Šta je zapravo "viza" za ulazak u EU koju trebaju imati državljani BiH?

Počev od januara 2021. godine, građani trećih zemalja, izuzetih iz viznog režima, u koje spadaju i državljani BiH, Crne Gore, Srbije , Makedonije, ali i Kosova, planirano je uvođenje posebnog odobrenja za ulazak na teritoriju EU.

Elvir Padalović / 28. Oktobar 2019

Iako je najavljeno da bi sve trebalo da počne od januara 2021. godine, prema našim informacijama cijeli postupak mogao bi biti produžen do naredn godine. Međutim, zasad još uvijek se barata sa informacijama da se ETIAS ( European Travel Information and Authorisation System ) - posebno odobrenje sa ulazak u EU, uvodi od januara 2021.

 

Šengenski prostor, za koji će važiti nova pravila, obuhvata 62 zemlju koje nisu u viznom aranžmanu sa EU, i koje nisu u Evropskoj uniji

Osim za državljane zemalja Zapadnog Balkana, sistem će se, između ostalog primenjivati i na državljane SAD, Australije, Japana, Singapura, Novog Zelanda…


Zemlje kojima treba ETIAS

 

To, međutim, ne predstavlja ponovno uvođenje viza na mala vrata, već daleko pojednostavljeniju proceduru, usmjerenu ka tome da se zemlje članice dodatno osiguraju od bezbjednosnog rizika.


U principu, ulaz će biti odobren svima koji na određeni način prethodno nisu prekršili unutrašnja pravila EU ili ne predstavljaju spoljnu opasnost po sigurnost građana Unije.

Ovaj novi sistem je nazvan Evropski sistem za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), po ugledu na proceduru Elektronski sistem putničke dozvole (ESTA) koja od 2009. godine važi u SAD. Na osnovu toga, vršiće se kontrola 39 miliona putnika iz šezdesetak zemalja koji mogu da uđu na teritoriju EU bez viza. Prema iskustvu iz SAD, odbije se oko 0,1 odsto podnosilaca zahtjeva.

Da bi se dobila dozvola za ulazak, putnici ka EU će biti u obavezi da, putem računara, popune elektronski formular koji sadrži lične podatke, informacije vezane za putovanje kao i adresu na prvoj destinaciji.

Predviđeno je da sa apliciranjem za ETIAS trebate krenuti najmanje 72 sata (3 dana ) prije polaska.  kraćem od 72 sata.

Sistem ulaska / izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europol i Interpola, "kako bi se provjerilo je li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tom osobom izdan nalog za hapšenje", navodi se u obrazloženju prijedloga za ETIAS.


Na zvaničnom sajtu ETIAS-a stoji kako se ne radi o uvođenju viza.

"Ovo je elektronsko odobrenje koje dozvoljava državama i njihovim stanovnicima da putuju u Šengenski prostor. Razlika između odobrenaj ETIAS i EU vize jeste u tome da je ovo novo odobrenje zapravo automatizovan i centralizovan proces na teritoriji Šengena, dok se viza za Eu obrađuju u svakoj pojedinačnoj zemlji, od strane službenika za odobrenje vize svake države članice. Ovaj sistem sličan je sistemu ESTA u Sjedinjenim Državama ili eTA u Kanadi" stoji u obrazloženju.

Svaki građanin iz zemalja u bezviznom režimu mora da ima važeći ETIAS prije polaska. Nakon izdavanja, važeće odobrenje će omogućiti njegovom nosiocu da ostane u Šengenskom području u periodu do 90 dana, u bilo kojem periodu od 180 dana te važi 5 godina od dana izdavanja ili do isteka roka pasoša , u zavisnosti od toga šta će se prvo dogoditi.

Od osobe koje traži odobrenje za putovanje u Šengenski prostor, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtjev za razgovor.

"Ako tražitelju odobrenje bude odbijeno, biće obaviješten o razlozima i uživaće pravo žalbe, uključujući i posredstvom suda", stoji u prijedlogu.


Ispunjavanje aplikacije

Očekuje se da će aplikacija za ETIAS trajati oko 10 minuta. Biće online, tako da nećete morati prolaziti kroz papirologiju. Ovisno o državi državljanstva koju odaberete, biće prikazano nekoliko polja koja trebate ispuniti. Morate navesti sljedeće podatke:

Biometrijske informacije kao što su:

Ime
Prezime
Prezime pri rođenju
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Podaci o vašem državljanstvu
Adresa
E-adresa i broj telefona
Obrazovanje i radno iskustvo
Prva zemlja EU koju namjeravate posjetiti
Pozadina i pitanja o podobnosti koja će se raspitati o vašem zdravstvenom stanju, putovanju u ratne zemlje ili mjesta na koja ste deportirani ili odbijeni, kao i kaznenim spisima
Za maloljetnike zakonski zastupnik mora podnijeti zahtjev za ETIAS
Za članove porodica državljana EU iz drugih zemalja morate dostaviti dokaz o vezi, boravišnu kartu i druge pozadinske podatke


Kada ispunite prijavu, moraćete platiti naknadu i predati je. Sistem će učiniti sljedeće:

Provjerite jesu li podaci koje ste dali tačni
Provjerite da li isupnjvaate osnovne podatke
Provjerite faktore rizika


Ako je ono što ste ispunili u aplikaciji ispravno, a ispunjavate uslove i niste rizični za ETIAS, tada će vam biti odobreno. Očekuje se da će cijeli ovaj postupak biti gotov za samo nekoliko minuta.

Međutim, ako dođe do informacije od ETIAS-a, aplikacija će se ručno obraditi. Očekuje se da će ručna obrada trajati oko 96 sati (4 dana), odnosno najviše 2 sedmice.

Da biste pravilno koristili ETIAS autorizaciju, prvo morate proći prvu zemlju koju ste naveli u prijavi. Ako ste planirali proći kroz Njemačku, Belgiju i Austriju, a u prijavi ste naveli da je prva zemlja koju ćete posjetiti Njemačka, prvo morate ući u Njemačku prije nego što posjetite Belgiju i Austriju. Nakon što uđete u svoju prvu zemlju, 90 dana možete posjetiti bilo koju drugu zemlju u Schengenskoj zoni.

Možete ući u zemlje članice Schengena onoliko puta koliko želite, sve dok vaši ETIAS vrijedi, a niste ostali više od 90 dana u periodu od 180 dana.

Skica apliciranja za ETIAS 

 

 

 


Buka preporuka

EU/BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.