Tuzla bilježi 30 puta više putnika od Banjaluke u martu, banjalučki aerodrom imao najmanje putnika u 2016.godini!

Banjalučki aerodrom bilježi katastrofalne rezultate...

Elvir Padalović / 19. Maj 2017

U toku 2016. godine na sva četiri međunarodna aerodroma u BiH (Sarajevo, Tuzla, Mostar i Banja Luka) ukupno je ostvareno 16.713 aerodromskih operacija, od čega na Aerodromu Sarajevo 11.339 ili 68,2% ukupnog broja operacija u BiH.

Na Aerodromu Tuzla ostvareno je 2.649 operacija što je 15,85% ukupnog broja operacija na aerodromima u BiH.

Aerodrom Mostar ostvario je 6,14% od ukupnog broja operacija ili 1.026, dok je Aerodrom Banja Luka imao 1.639 operacija ili 9,81%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih avionskih operacija tokom 2015. i 2016. godine pokazuje pad broja operacija u 2016. godini za 406 ili 2,37%.

Porast je zabilježen na aerodromima Sarajevo za 292 ili 2,63 i Tuzla za 321 ili 13,79%, dok je na Aerodromu Mostar broj operacija, u odnosu na 2015. godinu smanjen za 312 ili 23,32% i Aerodromu Banja Luka za 707 ili 30,14%.

"Ukupan broj prevezenih putnika na ova četiri aerodroma iznosi 1.225.676 od čega dolazećih 607.941, a odlazećih 617.735. Na sarajevski aerodrom u 2016. godini sletjelo je 417.482 putnika, a odletjelo 421.484 putnika što ukupno iznosi 838.966 putnika ili 68,45% svih prevezenih putnika sa aerodroma u BiH" navodi se u dokumentu Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH

Prema tim podacima u Tuzlu je sletjelo 152.773, a odletjelo 158.625 putnika, što je ukupno 311.398 putnika ili 25,41%.

U Mostar je tokom 2016. godine sletjelo 26.881 putnika, a odletjelo 26.737 ili 4,37% svih prevezenih putnika na aerodromima u BiH tokom 2016. godine.

Najmanje putnika u toku 2016. godine prošlo je kroz banjalučki aerodrom, ukupno 21.694 ili 1,77%, od čega je sletjelo 10.805, a odletjelo 10.889 putnika.

Uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2015. i 2016. godine pokazuje porast broja prevezenih putnika za 95.634 ili 8,46% u ukupnom zbiru tokom 2016. godine.

"Pad broja putnika je zabilježen na aerodromima u Mostaru i Banjaluci, dok je na aerodromima u Sarajevu i Tuzli zabilježeno povećanje broja putnika u odnosu na 2015. godinu" navodi se u ovim dokumentima

Ukupan prevezeni teret avionskim putem u 2016. godini je 8540,95 tona, od čega je ukrcano 7267,09 tona, a iskrcano 1264,86 tona.

Na Aerodromu Sarajevo ukrcano je ukupno 1214 tona tereta, a iskrcano 1256 tona, što je ukupno 2470 tona. Na Aerodromu Tuzla ukrcano je 6062.09 tona, a iskrcano 3,83 tone tereta.

Na Aerodromu Banja Luka iskrcano je 5,03 tone tereta, dok ukrcanog tereta tokom 2016. godine nije bilo.

Na mostarskom aerodromu nije zabilježen promet tereta u 2016. godini.

U 2016. godini, avionskim putem u BiH ukupno je prevezeno 394 tone pošte, od čega ukrcane 75 tona, a iskrcane 319 tona. Sav zabilježen promet pošte u 2016. godini odnosi se na Aerodrom Sarajevo.

Podaci za mart 2017.godine ponovo ne idu u prilog banjalučkom i mostarskom aerodromu.

Naime, prema tim podacima, sa banjalučkog aerodroma prevezeno je ukupno 1171 putnika dok je u martu na tuzlanskom aerodromu zabilježeno ukupno 29.116 putnika, odnosno sa tuzlanskog aerodroma leti gotovo trideset puta više putnika u odnosu na aerodorm u Banjaluci

Sarajevski aerodrom je i dalje lider sa 57 281 putnikom u martu 2017.

Najmanje putnika išlo je preko mostarskog aerodroma. Ukupan broj putnika bio je 1014.

Podsjetimo kako je Vlada RS prošle godine dala subvenciju od 1,9 miliona maraka banjalučkom aerodromu, a prema budžetu za 2017. godinu, isti iznos predviđa se i u 2017.godini.

U banjalučkom aerodromu pravdaju se kako je do pada u 2016. godini došlo u nejvećem dijelu zbog obustave operacija "BH Airlinesa", na šta, kako su istaknuli u izjavi za Nezavisne novine, Aerodrom nije mogao da utiče. Rečeno je da ovo što sada imaju ne zadovoljava niti sa stanovišta obima saobraćaja niti sa stanovišta opreme koju imaju.

Planovi razvoja banjalučkog aerodroma izrađeni su sa skromnim rastom koji ne isključuje mogućnost da broj prevezenih putnika bude veći.

Sa druge strane , najambicioznije planove imaju u Tuzli. Prema trenutnim planovima predviđeno je da usluge tuzlanskog aerodroma u 2017. godini koristi između 500 i 600 hiljada putnika.  Tako bi 2017. godina mogla biti i rekordna kada je riječ o tuzlanskom aerodromu. 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.