Udruženje Kerber iz Banjaluke sa napuštenim životinjama HITNO mora napustiti prostorije koje su u posjedu Grada

Imaju rok od 30 dana, iz Udruženja su očajni jer ne znaju šta će sa psima koji su već bili na ulici, Grad ne nudi alternativu

Maja Isović Dobrijević / 12. Januar 2019

 

Udruženje građana Kerber iz Banjaluke dobilo je nalog od Grada da isprazni prostorije koje se nalaze u banjalučkom naselju Drakulić u kojem je trenutno smješteno oko 15 pasa koji su sklonjeni sa ulice.

Goran Milojević iz Udruženja Kerber rekao je da su dobili nalog za hitno iseljenje u roku od 30 dana.

“Mi smo u ovim prostorijama skoro devet godina, a prostor smo na korištenje dobili od Kinološkog društva Banjaluka koje više i ne postoji. Mi nismo znala da nam Kinološko društvo nema pravo da prepusti svoje prostorije, već to može samo Grad Banjaluka, a Grad je znao sa smo mi tu sve ove godine”, rekao je Milojević za BUKU.
On ističe da su prostorije Kerbera dolazila komunalna policija.

“Grad nam je tada dao usmenu saglasnost da koristimo vodu sa pauk službe, dolazio nam je predsjednik Skupštine grada u posjetu, mi plaćamo gradsku kumunalnu taksu redovno. Problem je nastao kada smo poslali zahtjev za riješavanje ovog problema i da prostor dobijemo legalno da ga možemo renovirati”, kaže Milojević.

Ističe da do 10. februara moraju oko 15 pasa izmjestiti.

 

 

“Alternativu i drugu opciju mi nemamo, a znamo da je januar mjesec kada se psi slabo udomljavaju”, rekao je Milojević I dodao da se nada da će im Grad izaći u susret i produžiti rok za iseljenje.

„Ti psi su dio mene, ti psi su sklonjeni sa ulica ovog grada polumrtvi, oni su moj život i neću dozvoliti da im se nešto ružno desi. Prije ću dozvoliti da se meni nešto desi nego njima. Pokušaću svim silama da im tražim domove ili privremene smještaje”, kaže Goran Milojević iz Udruženja Kerber.

Udruženje "Kerber" osnovano je 13. novembra 2012. godine i kroz svoj rad već godinama nastoji podići svjest građana o napuštenim životinjama i iskorištavanju pasa i mačaka u nehumane svrhe.

 

 

Krajem prošle godine iz ovog Udruženja na svoj FB stranici između ostalog napisali su:

„U protekloj godini držali smo se našeg osnovnog cilja, a to je da pomažemo najtežim slučajevima i napuštenim životinjama kojima je bilo prijeko neophodno pružiti veterinarsku pomoć, kako bi preživjele. Pomagali smo ranjenim psima, psima sa teškim lomovima kostiju, karlice, lobanje, slomljenim vilicama..Borili smo se da spasimo i oporavimo teško zlostavljanje pse, pse sa izbijenim zubima, lomovima, gluhim i slabovidnim psima. Ukupno je 13 pasa pronašlo svoje zauvijek domove, a 15 je sklonjeno sa ulice,2 nažalost nisu uspjela da prežive... U sljedećoj godini plan nam je nastaviti pružati pomoć napuštenim životinjama, još odlučnije i hrabrije nego prije“.

Iz Grada Bajaluka rekli su da su naložili Udruženju građana „Kerber“ ispražnjenje i predaju u posjed bokseva i pripadajućeg zemljišta u Bitoljskoj ulici broj 38, u Banjaluci, iz razloga što Udruženje „Kerber“ predmetno zemljište koristi bez pravnog osnova, tj. nema potpisan ugovor o korištenju zemljišta i bokseva, sa Gradom Banjaluka.

„Napominjemo da je predsjednik Udruženja Kerber, g-din Goran Milojević, Gradu prezentovao Ugovor o 'pravu na korištenje bokseva, ispusta za pse i šupe' koji je UG 'Kerber' sklopilo sa 'Kinološkim društvom Banja Luka' (kako se  ugovoru navodi – vlasnikom zemljišta i bokseva). Ugovor je potpisan 2014.godine, a u ime 'Kerbera' lično ga je potpisao predsjednik Udruženja Goran Milojević“, rekli su za BUKU iz Grada.

Dodaju da je iz navedenih razloga Grad Banja Luka bio u obavezi da pokrene postupak iseljenja i predaje u posjed Gradu, navedenog zemljišta i bokseva.

„Kako je navedeno zemljište korišteno bez pravnog osnova, Grad nije bio u obavezi da ponudi alternativni prostor, niti je bilo prijedloga za dodjelu drugog prostora od strane UG 'Kerber'.  Napominjemo da Odjeljenje za Lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje nema zakonski okvir za za izdavanje zemljišta u zakup pod posebnim uslovima, jer je članom 3. stav 1. Odluke o visini zakupnine za gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište koje se daje u zakup propisano da se neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište u svojini Grada daje u zakup na osnovu javnog konkursa, usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom, prema odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave, uz prethodno izrađene urbanističko – tehničke uslove – za lokacije koje su predmet licitacije“, pojašnjavaju.

VEĆ PLANIRANA NOVA IZGRADNJA

Na kraju dodaju da je na zemljištu „na Rakovačkim barama, a kojem pripada i parcela koju bez pravnog osnova koristi UG 'Kerber', u skladu sa Strategijom Grada Banja Luka, usvojenom na Skupštini grada Banja Luka, dana 26.12.2018.godine, planirana izgradnja objekata za potrebe Civilne zaštite Banja Luka, vatrogasne jedinice Banja Luka i Centra za obuku spasilačkih jedinica Civilne zaštite Banja Luka“.

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.