UKC RS poništio tender za nabavku brzih antigenskih testova

Odluka o otkazivanju postupka nabavke donesena je zbog "razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke", saznaje Buka.

Buka / 23. Oktobar 2021

 

Kako se navodi u odluci, jedan od zainteresovanih ponuđača tražio je da se tenderska dokumentacija izmijeni u smislu količine i obima, te tehničkih specifikacija, te će u novom postupku biti izvršene korekcije "radi postizanja veće konkurentnosti i racionalnijeg utroška javnih sredstava".

Novinar i bloger Slobodan Vasković ranije je objavio da je pitanju nezakonita nabavka brzog Atigenskog testa “Respi Strip”, te da je isti neupotrebljiv. Takođe je tvrdio da su prethodna dva tendera u julu i septembru ove godine namještena za firmu “Ako Med”, dobavljača testa koji, tvrdi Vasković, "ne pokazuje ništa, pa je, samim tim, izuzetno opasan po one koji se tretiraju njime, jer ne otkriva infekciju".

 

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.